Notaris: een vitaal beroep?

Dat arts, verpleegkundige en schoonmaker in deze tijden vitale beroepen zijn, zal door niemand worden ontkend.

Dat arts, verpleegkundige en schoonmaker in deze tijden vitale beroepen zijn, zal door niemand worden ontkend.

Dat de notaris sinds 26 maart 2020 aan deze lijst is toegevoegd, zal u misschien verbazen. Waarom is de notaris juist ook in deze tijden van crisis van groot belang?

De notaris kan rust brengen bij mensen met een zwakke gezondheid; juist op dit moment voelen veel mensen de behoefte om hun zaken goed geregeld te hebben in een testament of levenstestament. En wat denkt u van een koper van een woning, die een boete van 10% van de verkoopwaarde boven het hoofd hangt, als de overdracht niet tijdig plaatsvindt? Of een ondernemer die op dit moment in zwaar weer zit en nog een hypotheek moet vestigen?

We zijn dus blij dat wij onze dienstverlening kunnen voortzetten. Onze kantoren zijn op onze normale kantoortijden geopend. Uiteraard met de nodige aanpassingen. Zo vinden onze besprekingen zo veel mogelijk plaats via videobellen en kunnen veel notariële akten worden getekend zonder dat de ondertekenaar fysiek aanwezig hoeft te zijn. En als dit niet mogelijk is, dan houden we binnen onze kantoren uiteraard ruim 1,5 meter afstand van elkaar.

Het vitale team van Vechtstede Notarissen & Mediators staat ook nu voor u klaar!

Beleid Coronavirus

Vechtstede Notarissen & Mediators volgt in haar beleid rond
het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Vechtstede Notarissen & Mediators volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Vechtstede Notarissen & Mediators vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en ondertekenafspraken, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Daarnaast vervallen per direct onze inloopspreekuren en kunt u volmachten van collega-notarissen niet meer bij ons laten legaliseren.

Een nadere toelichting hierop is hieronder weergegeven.

1. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken 

Ons beleid is er op gericht dat zo min mogelijk mensen ons kantoor hoeven te bezoeken. Voor besprekingen maken wij een afspraak met de klanten op afstand. Via een rechtstreekse beeld- en geluidverbinding kan de afspraak doorgaan en het nodige besproken worden.

Voor ondertekenafspraken is het uitgangspunt dat deze gewoon doorgaan op kantoor. Om niet teveel bezoekers tegelijkertijd op ons kantoor te hebben, maken wij met de verkopers van woningen een afspraak via beeldbellen en kunnen de verkopers per volmacht tekenen.

Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of en hoe die doorgang kunnen vinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Indien u     

  • vermoedt dat u drager van het coronavirus bent;
  • mensen heeft ontmoet die positief getest zijn op het coronavirus;
  • of een huisgenoot met koorts hebt;

verzoeken wij u ons daarvan – ook ongevraagd – in kennis te stellen. Andersom mag u er op rekenen dat wij zo voorzichtig mogelijk zijn  met uw gezondheid en veiligheid.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, onderling 1,5 meter afstand te houden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel klanten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk.

Alle medewerkers van Vechtstede Notarissen & Mediators houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3. Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Ook bij een huisgenoot met koorts blijven zij thuis.

Verder hebben wij vanaf maandag 16 maart onze kantoren in Dalfsen, Nieuwleusen en Hardenberg strikt gescheiden gehouden en vindt er geen uitwisseling van collega’s tussen de kantoren plaats. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van onze werkzaamheden de komende weken zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.

4. Inloopspreekuur en legalisaties

Het inloopspreekuur op al onze kantoren vervalt tot en met in ieder geval 6 april. Deze is vervangen voor een telefonisch spreekuur. U kunt voor al uw vragen met ons bellen.

Ook zullen wij voorlopig, net als de meeste notariskantoren, geen legalisaties van handtekeningen voor volmachten van collega-notarissen meer uitvoeren. Neem contact op met die notaris om af te stemmen hoe u dit nu kunt regelen.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Deze informatie is bijgewerkt op donderdag 26 maart 2020.

Bent u een UBO in een vereniging, stichting of vennootschap?

De inwerkingtreding van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat het UBO-register het komende voorjaar wordt ingevoerd.

De inwerkingtreding van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat het UBO-register het komende voorjaar wordt ingevoerd.

Wat is het UBO-register ook al weer?

Op grond van Europese richtlijnen is Nederland verplicht om een UBO-register in te stellen waar de gegevens van de uiteindelijke belanghebbende (“UBO”) van juridische entiteiten zoals vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden ingeschreven. Het doel van het UBO-register is het voorkomen en tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking. Een UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van en/of de doorslaggevende zeggenschap (denk aan natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen in een BV houden of het dagelijks bestuur voeren bij een vereniging of stichting) heeft over een organisatie.

Welke informatie wordt ingeschreven?

In het register zullen de naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economisch belang van de UBO worden ingeschreven. De informatie zal voor iedereen te raadplegen zijn. Bestaande entiteiten krijgen vanaf het moment van de inwerkingtreding van het UBO-register anderhalf jaar de tijd om een UBO te registeren. Voor nieuw opgerichte vennootschappen geldt dat zij de UBO(’s) direct moeten inschrijven in het UBO-register. De inschrijving is noodzakelijk voor het verkrijgen van een KvK-nummer. Elke entiteit is verplicht om tenminste 1 UBO in te schrijven.

Vragen?

De opname van persoonlijke gegevens in een openbaar UBO-register raakt uw privacy. Wanneer u wilt weten wat de gevolgen van het UBO-register voor uw persoonlijke situatie zijn of de mogelijkheid van gegevensafscherming wilt onderzoeken, is Vechtstede Notarissen & Mediators van harte bereid met u mee te denken, uw vragen over het UBO-register te beantwoorden en u te helpen bij de inschrijving van de UBO(’s) van uw organisatie. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0523-261941.

Woning verkopen of blijven zitten, wat is wijsheid?

Ben je toe aan een volgende stap op de huizenmarkt? Wellicht overweeg je een grotere woning, een levensloopbestendige woning of een duurzamer huis. De woningmarkt is de laatste jaren erg in beweging. Goede kans dat je eigen woning sinds de aankoop in waarde is gestegen. Maar wat is nu wijsheid? Verkopen of blijven zitten? Om te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze, wordt de bijeenkomst ‘Verkopen of blijven zitten, wat is wijsheid?’ georganiseerd. Op uitnodiging van Rabobank Vaart en Vechtstreek zullen wij aanwezig zijn bij deze informatieavond op dinsdag 21 januari. Tijdens deze bijeenkomst zoomen de sprekers in op de huidige woningmarkt, de mogelijkheden rondom hypotheken, verduurzaming en wat jouw keuze op fiscaal en notarieel gebied allemaal betekent. Op basis van deze inzichten kun jouw keuze wellicht vereenvoudigen.

Ben je toe aan een volgende stap op de huizenmarkt? Wellicht overweeg je een grotere woning, een levensloopbestendige woning of een duurzamer huis. De woningmarkt is de laatste jaren erg in beweging. Goede kans dat je eigen woning sinds de aankoop in waarde is gestegen. Maar wat is nu wijsheid? Verkopen of blijven zitten? Om te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze, wordt de bijeenkomst ‘Verkopen of blijven zitten, wat is wijsheid?’ georganiseerd. Op uitnodiging van Rabobank Vaart en Vechtstreek zullen wij aanwezig zijn bij deze informatieavond op dinsdag 21 januari. Tijdens deze bijeenkomst zoomen de sprekers in op de huidige woningmarkt, de mogelijkheden rondom hypotheken, verduurzaming en wat jouw keuze op fiscaal en notarieel gebied allemaal betekent. Op basis van deze inzichten kun jouw keuze wellicht vereenvoudigen.

LET OP: Wegens het grote aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om je nog aan te melden voor deze bijeenkomst. Daarom wordt er binnenkort een tweede editie georganiseerd. Houd onze pagina in de gaten voor meer informatie!

Ben je toe aan een volgende stap op de huizenmarkt? Wellicht overweeg je een grotere woning, een levensloopbestendige woning of een duurzamer huis. De woningmarkt is de laatste jaren erg in beweging. Goede kans dat je eigen woning sinds de aankoop in waarde is gestegen. Maar wat is nu wijsheid? Verkopen of blijven zitten? Om te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze, wordt de bijeenkomst ‘Verkopen of blijven zitten, wat is wijsheid?’ georganiseerd. Op uitnodiging van Rabobank Vaart en Vechtstreek zullen wij aanwezig zijn bij deze informatieavond op dinsdag 21 januari. Tijdens deze bijeenkomst zoomen de sprekers in op de huidige woningmarkt, de mogelijkheden rondom hypotheken, verduurzaming en wat jouw keuze op fiscaal en notarieel gebied allemaal betekent. Op basis van deze inzichten kun jouw keuze wellicht vereenvoudigen.
LET OP: Wegens het grote aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om je nog aan te melden voor deze bijeenkomst. Daarom wordt er binnenkort een tweede editie georganiseerd. Houd onze pagina in de gaten voor meer informatie!

Een goed geregeld 2020!

Het is 30 december 2019: onze agenda’s staan vol met afspraken. Op onze kantoren is volop bedrijvigheid.  Onze laatste werkdag van het jaar.

Het is 30 december 2019: onze agenda’s staan vol met afspraken. Op onze kantoren is volop bedrijvigheid.  Onze laatste werkdag van het jaar.

Een dag om even kort terug te blikken op 2019: opnieuw sluiten we een goed jaar af! Veel zeer tevreden klanten, een fijne groep gedreven en enthousiaste collega’s en een gezonde financiële situatie.

Ook een dag om na te denken over je goede voornemens. Eén willen we graag alvast met u delen in de hoop dat goed voorbeeld, goed volgen doet: voor iedere 100 akten in 2020 planten we één boom in Nederland en één boom in het buitenland. Zo zorgen we voor de wereld van morgen! Doet u mee?

We wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond en goed geregeld 2020!

Onze openingstijden

Onze openingstijden voor 2019:
maandag 23 december van 8.30 uur tot 21.00 uur;
dinsdag 24 december van 8.30 uur tot 16.00 uur;
maandag 30 december van 8.30 uur tot 21.00 uur.

Onze openingstijden voor 2019:
maandag 23 december van 8.30 uur tot 21.00 uur;
dinsdag 24 december van 8.30 uur tot 16.00 uur;
maandag 30 december van 8.30 uur tot 21.00 uur.

Vanaf donderdag 2 januari 2020 gelden weer onze normale openingstijden.

Wat is een goed moment voor een testament?

Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven.

Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven.

Wilt u weten of dit uw testamentmoment is? Vul de checklist in op https://www.notaris.nl/testamentmoment/checklist en maak een afspraak op ons kantoor door te bellen met 0523-261941.

U erft: Een dikke schuld!

Door mr. Marianne Knol

Door mr. Marianne Knol

Als de ouders van Bas en Marijke onderweg zijn naar hun vakantieadres slaat het noodlot toe. Door een tragisch ongeval overlijden de ouders van Bas en Marijke.

Na de uitvaart moeten Bas en Marijke zaken afwikkelen. Het huis wordt opgeruimd, de makelaar komt langs en neemt het huis in de verkoop, een deel van de inboedel wordt naar de kringloop gebracht en de rest wordt verdeeld. Goed geregeld, zou u denken. Bas is er toch niet helemaal zeker van en maakt een afspraak op ons kantoor.

Testament

Voordat Bas en Marijke op kantoor komen, controleren we of de ouders een testament hebben gemaakt. Dit doen we door het Centraal Testamenten Register te raadplegen. In dit register staan alle testamenten geregistreerd die in Nederland zijn gemaakt. Uit dit register blijkt dat de ouders recent nog testamenten hebben gemaakt. Wanneer er geen testament is gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Aanvaarden of niet?

Tijdens de afspraak bespreekt onze notaris met Bas en Marijke de situatie en legt uit dat uit de testamenten van de ouders blijkt dat zij samen erfgenaam zijn. Marijke vertelt dat zij alvast begonnen zijn met het opruimen van het huis en een deel van de inboedel naar de kringloop hebben gebracht. Het huis staat nu in de verkoop en er zijn zelfs al een paar kijkers geweest. Dit hadden we toch al mogen doen, vraagt ze. Of heeft dit misschien vervelende gevolgen?

De notaris legt uit dat ze zich als erfgenaam hebben gedragen en zodoende de erfenis zuiver hebben aanvaard. Dit betekent dat Bas en Marijke zowel de voordelen als de nadelen uit de nalatenschap accepteren.
Al snel slaat de stemming aan tafel om. De hoogte van de hypotheek is hoger dan de waarde van het huis en de overige bezittingen samen. Er blijft na de verkoop dus een restschuld over. Bas en Marijke zijn hiervoor nu aansprakelijk. Hadden zij dit kunnen voorkomen?

Ja, Bas en Marijke hadden er verstandig aan gedaan om na het overlijden van hun ouders zich eerst bij de notaris te laten voorlichten. De notaris had hun er dan op gewezen dat het – naast zuivere aanvaarding – ook mogelijk is om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen:

  • beneficiair aanvaarden; hierbij geeft u aan dat u alleen het positieve saldo uit de nalatenschap wilt ontvangen. Dit betekent dat wanneer blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, u deze schulden dus niet zelf hoeft te betalen. De schuldeisers hebben dan pech.
  • verwerpen; als u verwerpt, ontvangt u niets (geen bezittingen, maar ook geen schulden). De erfenis zal dan doorgaan naar een opvolgend erfgenaam, bijvoorbeeld uw kinderen. Wij raden dit af, want dit kan betekenen dat u dan het probleem verschuift naar de kinderen!

Wanneer u de erfenis zuiver aanvaardt, moet u deze restschuld betalen. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten! Bij een beneficiaire aanvaarding is dit gelukkig niet het geval. Wij raden u daarom aan om u goed te laten voorlichten. Bij ons bent u hiervoor aan het juiste adres.

Wilt u meer informatie of een passend advies? Neem dan direct vrijblijvend contact op met ons kantoor op 0523-261941.

Vereniging Eigen Huis: “Vraag te hoge Kadasterkosten terug van notaris”

Door mr. Karolien Slurink-Spijker

Door mr. Karolien Slurink-Spijker

Recentelijk zijn in de media berichten geweest over te hoge kadasterkosten die door verschillende notariskantoren in rekening zouden zijn gebracht. Hierbij ging het, kort gezegd, om de kosten voor het inschrijven van de akte van levering en de hypotheekakte bij het Kadaster en over de kosten van het doorhalen van een oude hypotheekinschrijving bij het Kadaster.

In reactie op dit bericht willen wij u geruststellen dat Vechtstede Notarissen en Mediators enkel de daadwerkelijke kosten van het Kadaster aan u in rekening brengt!

Over welke kosten gaat het ?

Het Kadaster brengt voor het inschrijven van een akte bij de notaris kosten in rekening. Deze kosten worden door de notaris, via de nota van afrekening, doorberekend aan respectievelijk koper en verkoper.

Het Kadaster geeft een korting op de standaardtarieven als de notaris de akten digitaal aanlevert via het zogenaamde KIK-systeem.

In de media wordt geschreven dat er notarissen zijn die aan hun cliënten het volle tarief in rekening brengen, terwijl het Kadaster het kortingstarief berekent aan die notaris. Met andere woorden, ik citeer uit het mediabericht van Vereniging Eigen Huis: “dat notarissen de korting in eigen zak staken”.

Vechtstede Notarissen en Mediators bracht én brengt alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten aan haar cliënten in rekening !

Hoeveel bedragen deze Kadasterkosten ?

Elk jaar stelt het Kadaster de tarieven voor hun diensten vast en voor 2019 zijn de kosten voor het inschrijven van een leverings- en hypotheekakte:

– elektronisch aangeboden via KIK en meegeleverd XML bestand,  per akte : € 78,50

– bij overige elektronische aanbieding, per akte : € 137,50

Het elektronisch aanbieden van een akte via KIK kan niet in alle gevallen. De akte moet dan voldoen aan de eisen die het Kadaster stelt. Wanneer bijvoorbeeld de eigenaar van een woning is overleden en de erfgenamen verkopen de woning, kan de akte van levering niet via KIK worden aangeboden. Bovendien hebben niet alle banken hun hypotheekakten al geschikt gemaakt voor het aanbieden via KIK.

Vechtstede Notarissen en Mediators biedt de akten via KIK aan wanneer dat kan en brengt in dat geval ook het KIK tarief aan u in rekening !

Alle tarieven van het Kadaster voor 2019 kunt u vinden via https://www.kadaster.nl/documents/1953498/2075653/Tarieven+2019.pdf

Doorhaling recht van hypotheek

Indien u uw woning verkoopt en de hypotheek aflost, wordt de hypotheekinschrijving op uw oude woning doorgehaald bij het Kadaster. De notaris verzamelt de doorhalingen van meerdere klanten in één akte en dient deze verzamelakte in bij het Kadaster. Aangezien een doorhaling binnen drie maanden bij het Kadaster bekend moet zijn gemaakt, verschilt het aantal doorhalingen in een akte per keer.

De kosten van het aanbieden van een akte betreffende de doorhaling van het recht van hypotheek brengen wij sinds 1 augustus 2018 niet meer in rekening. Voor die datum berekenden wij die kosten door op basis van een schatting, aangezien we van te voren niet wisten hoeveel doorhalingen er precies in één verzamelakte werden opgenomen.

Om de reden die nu door de Vereniging Eigen Huis wordt genoemd, hebben wij reeds op 1 augustus 2018 besloten deze kosten niet meer door te berekenen aan verkoper.

Wij brengen enkel de kosten in rekening aan verkoper die te maken hebben met onze eigen werkzaamheden voor het opzeggen en doorhalen van de hypotheekrechten van verkoper. De kosten van het Kadaster, alsmede de kosten voor het Kwaliteitsfonds nemen wij voor eigen rekening.

Geen Energielabel? Boete betalen!

Verkopers van woningen moeten bij een transactie een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de koper. Vanaf 3 juli 2019  is het boetebeleid verandert bij het energielabel voor woningen. Woningverkopers krijgen direct een boete als het energielabel ontbreekt.De hoogte van de boetes verandert ook. Als het label ontbreekt, kan de ILT voortaan een boete geven van € 170,- aan particulieren en € 340,- aan organisaties. Dit was € 405,- voor iedereen. 

Verkopers van woningen moeten bij een transactie een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de koper. Vanaf 3 juli 2019  is het boetebeleid verandert bij het energielabel voor woningen. Woningverkopers krijgen direct een boete als het energielabel ontbreekt.De hoogte van de boetes verandert ook. Als het label ontbreekt, kan de ILT voortaan een boete geven van € 170,- aan particulieren en € 340,- aan organisaties. Dit was € 405,- voor iedereen. 

Kijk voor meer informatie op:  https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2019/07/boete