Agrarisch ondernemen en privézaken

Agrarisch ondernemer zijn heeft ook gevolgen voor privé aangelegenheden. Wat gebeurt er met uw bedrijf in geval van ziekte of overlijden? Kunt u de onderneming voortzetten als u te maken krijgt met een echtscheiding? 

Agrarisch ondernemer zijn heeft ook gevolgen voor privé aangelegenheden. Wat gebeurt er met uw bedrijf in geval van ziekte of overlijden? Kunt u de onderneming voortzetten als u te maken krijgt met een echtscheiding? 

Ondernemen en ziekte

Voor het geval u door ziekte of een ongeval niet in staat bent om uw bedrijf te runnen, kunt u een levenstestament/volmacht maken. Daarin regelt u wie in zo’n situatie uw zaken mag regelen. Dit kan bijvoorbeeld uw partner of een kind of kinderen zijn. U voorkomt daarmee dat uw familie via de rechter zaken moet gaan regelen.

Ondernemen en overlijden

Wat gebeurt er met uw bedrijf als u komt te overlijden? En met welke fiscale gevolgen krijgen uw erfgenamen te maken? Het is goed om vooraf na te denken en vast te leggen in een testament wie uw bedrijf erft. Bij uw overlijden kan uw partner/uw erfgenamen worden geconfronteerd met een aanslag erfbelasting. Lastig als ze het bedrijf willen voortzetten en het geld daarvoor nodig hebben. We kunnen samen kijken naar mogelijkheden om die erfbelasting te voorkomen bij voortzetting van het bedrijf.

Ondernemen en echtscheiding

Als agrarisch ondernemer is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen als u trouwplannen heeft. Hiermee kunt u voorkomen dat in geval van echtscheiding de helft van de onderneming naar uw partner gaat. Mocht uw bedrijf failliet gaan, kunnen huwelijkse voorwaarden het vermogen van uw partner beschermen tegen schuldeisers. 

De APK van uw privésituatie

Niet alleen de wet verandert, maar ook uw privésituatie, vermogen of ondernemingsvorm kan veranderen. Passen uw huwelijkse voorwaarden en/of uw testament nog wel bij de huidige situatie? Vechtstede Notarissen kan dit kosteloos voor u beoordelen. Bent u benieuwd of uw zakelijke en privébelangen niet tot mogelijke toekomstige problemen leiden, wilt u huwelijksvoorwaarden, een testament of levenstestament maken, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze agrarische specialisten op telefoonnummer 0523-261941 of mail naar mieke.belt@vechtstede.com.