Schenken

Schenken is in het dagelijks leven: iemand een cadeau geven. Een gelegenheidscadeau, van speelgoed tot een auto, of een geldbedrag, groot of klein. In notariële zin is schenken: het overhevelen van vermogen met (meestal) als doel zo weinig mogelijk belasting betalen.

Schenken is in het dagelijks leven: iemand een cadeau geven. Een gelegenheidscadeau, van speelgoed tot een auto, of een geldbedrag, groot of klein. In notariële zin is schenken: het overhevelen van vermogen met (meestal) als doel zo weinig mogelijk belasting betalen.

U kunt ook ‘schenken op papier’. Daarbij houdt u uw geld toch gewoon in uw portemonnee.

Waarom schenken

U schenkt omdat u belasting wilt besparen of, sinds 2013, de eigen bijdrage voor de WLZ (vroeger de AWBZ) wilt verminderen. (Of natuurlijk omdat u graag iemand iets cadeau wilt doen.)

Schenken ‘met de warme hand’ heeft veel mooie kanten. Het is fijn om te kunnen geven. Als u de financiële ruimte heeft om te schenken, kan schenken tijdens uw leven voordeliger zijn dan na uw overlijden uw vermogen te verdelen. Er kan nu worden geprofiteerd van vrijstellingen, waardoor de erfgenamen later minder erfbelasting betalen.

Vrijstellingen

Schenken met de warme hand zorgt ervoor dat de ontvanger ieder jaar opnieuw gebruik kan maken van vrijstellingen. Over dat bedrag hoeft de ontvanger geen belasting te betalen.

In 2023 gelden de volgende vrijstellingen per jaar:

  • Eerstegraads: kinderen: € 6.035.
  • Tweedegraads en verder: bijvoorbeeld een kleinkind of een neef: € 2.418.

Eenmalige vrijstelling

Voor kinderen geldt onder bepaalde voorwaarden dat er eenmalig een hogere vrijstelling geldt van € 60.298 voor een studie of een eenmalige algemene verhoogde vrijstelling van € 28.947. Uw kind of zijn fiscale partner mag niet ouder zijn dan 39 jaar.

Per 1 januari 2023 is de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenking van de eigen woning voor kinderen vervallen.

Manieren van schenken.

U kunt:

  • contant geld schenken
  • giraal geld schenken
  • een groot cadeau kopen voor iemand, bijvoorbeeld een auto, of een boot
  • geld schenken “op papier”

Schenken op papier

Schenken op papier betekent dat u het geschonken bedrag niet uitbetaalt, maar alleen schuldig erkent. Met andere woorden: u houdt het geld in de portemonnee en krijgt alleen een ‘papieren’ schuld aan de begiftigde. U bespaart daarmee belasting. Wel dient u jaarlijks 6% rente over die schuld te betalen aan de begiftigde. De schenking moet bij de notaris worden vastgelegd.

Schenken onder voorwaarde

Bij alle vormen van schenking kunt u voorwaarden opnemen in de akte van schenking. U kunt bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule opnemen, een bewindregeling, een inbrengclausule of een herroepingsclausule.

Persoonlijk advies

Schenken kan zeer complex worden, door de persoonlijke en financiële situatie van alle betrokken, de huidige en toekomstige regelgeving en de wijze waarop de afspraken vastgelegd moeten worden. Daarom is het verstandig uw situatie in een persoonlijk gesprek aan de notaris voor te leggen. Samen kunt u dan bepalen wat de beste aanpak is.

Neem daarom contact op voor een vrijblijvende afspraak met een van onze notarissen.