Overname

Wanneer u van plan bent een onderneming over te nemen, is het verstandig u te verdiepen in de rechten en plichten van de betreffende onderneming. Wanneer u bijvoorbeeld een besloten vennootschap overneemt is het belangrijk te weten of de overdraagbaarheid van de aandelen van de verkoper wellicht beperkt is. Omdat voor de overdracht van aandelen een notariële akte vereist is, zal de notaris dit voor u controleren.

Wanneer u van plan bent een onderneming over te nemen, is het verstandig u te verdiepen in de rechten en plichten van de betreffende onderneming. Wanneer u bijvoorbeeld een besloten vennootschap overneemt is het belangrijk te weten of de overdraagbaarheid van de aandelen van de verkoper wellicht beperkt is. Omdat voor de overdracht van aandelen een notariële akte vereist is, zal de notaris dit voor u controleren.

Natuurlijk is dat niet het enige punt dat nagegaan dient te worden. Inzicht in de vermogenspositie van de onderneming die u gaat overnemen is ook noodzakelijk. Bovendien speelt de rechtsvorm van de onderneming een rol. Wanneer u bijvoorbeeld toetreedt tot een vennootschap onder firma is het van belang te weten welke afspraken er zijn gemaakt met de medevennoten.

Ten slotte kan het belangrijk zijn om afspraken met betrekking tot de overname, vast te leggen in een (notariële) akte, ook als de wet u hiertoe niet verplicht. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over wat u precies overneemt en of hoe u in de toekomst concurrenten van elkaar kunt worden.

De overname van een onderneming is in juridisch en fiscaal opzicht gecompliceerd en vereist specialistische ondersteuning. Vechtstede Notarissen is dankzij ruime ervaring op dit gebied de gesprekspartner bij uitstek. Wij nemen graag het advies en de uitvoering voor onze rekening, zodat u zich kunt concentreren op het ondernemen.

Wilt u meer weten of bent u van plan een onderneming over te nemen, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op dit gebied.