Bedrijfsoverdracht

BEDRIJFSOVERDRACHT VAN EEN AGRARISCH FAMILIEBEDRIJF

Bij de overdracht van een agrarisch familiebedrijf spelen er andere belangen en gelden er andere (fiscale) regels dan bij een bedrijfsoverdracht tussen twee ‘vreemden’. Bij de overdracht van een familiebedrijf staat voorop dat er vrede en duidelijkheid binnen de familie is en moet blijven. Fijn om te weten dat er iemand is die kennis van zaken heeft en u bij zo’n bedrijfsoverdracht vanuit een onafhankelijke positie kan adviseren en begeleiden: de notaris.
 

BEDRIJFSOVERDRACHT VAN EEN AGRARISCH FAMILIEBEDRIJF

Bij de overdracht van een agrarisch familiebedrijf spelen er andere belangen en gelden er andere (fiscale) regels dan bij een bedrijfsoverdracht tussen twee ‘vreemden’. Bij de overdracht van een familiebedrijf staat voorop dat er vrede en duidelijkheid binnen de familie is en moet blijven. Fijn om te weten dat er iemand is die kennis van zaken heeft en u bij zo’n bedrijfsoverdracht vanuit een onafhankelijke positie kan adviseren en begeleiden: de notaris.
 

De belangen

Bij de overdracht van een agrarisch familiebedrijf hebben we meestal te maken met drie groepen belanghebbenden: de ouders, de opvolger en de andere kinderen. Wanneer we die belangen op een rij zetten, valt ons op dat men in de familie veel dingen hetzelfde wil:

–   goede zorg voor de ouders;

–   een goed bestaan voor de opvolger; en

–   vrede en duidelijkheid in de familie.

Om dat te bereiken moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt. Na een gedegen belangenafweging en het bekijken van alle fiscale mogelijkheden en gevolgen, beslist de familie met elkaar op welke manier het bedrijf wordt overgedragen en hoe en wanneer de financiële afwikkeling plaatsvindt.
 

Rol van de notaris

Als notaris spelen wij een belangrijke rol in het  proces van de bedrijfsovername. Wij kennen de fiscale regelgeving. Verder kunnen wij vanuit onze onafhankelijke positie samen met de familie een goede afweging maken van de belangen van de opvolger, de ouders en de andere kinderen.

Willen de ouders bij het bedrijf blijven wonen? Wat hebben ze nodig voor een goede oude dag? Wat is haalbaar voor de opvolger?

Een goed bestaan voor de opvolger betekent in de agrarische sector vaak dat de opvolger niet ‘het volle pond’ kan betalen. De wetgever is daar ook in tegemoet gekomen. De opvolger mag het bedrijf voor een redelijke prijs overnemen. De andere kinderen en de fiscus kunnen daar niet moeilijk over doen. In wetgeving en procedures is vastgesteld, dat de redelijke prijs de prijs is waarbij een lonende exploitatie mogelijk is.

Maar wat krijgen de andere kinderen wel? En wanneer krijgen zij dit? Sluiten de testamenten van de ouders daar op aan? Ook de meerwaardebepaling speelt vaak een belangrijke rol bij de overname. Die bepaling zorgt ervoor dat de opvolger bij verkoop/staking van het bedrijf binnen afzienbare tijd, alsnog moet afrekenen met de familie.

Ervaring leert dat een open gesprek over deze onderwerpen ervoor zorgt dat er geen problemen komen, ook niet later. We leggen de afspraken vervolgens netjes vast in de akten die nodig zijn.
 

Waarom Vechtstede Notarissen?

Binnen ons kantoor hebben wij een agrarisch team dat gespecialiseerd is in de uitvoering van agrarische bedrijfsoverdrachten. Deze specialisten zijn aangesloten bij de Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Zij hebben een agrarische achtergrond en weten wat er leeft in de agrarische sector. Gaat u binnenkort uw bedrijf overdragen of bent u een bedrijfsopvolger die binnenkort een bedrijf overneemt, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op telefoonnummer 0523-261941 of mail naar mieke.belt@vechtstede.com.