Vrijstellingen voor de erfbelasting

De volgende vrijstellingen voor erfbelasting gelden in 2020:

De volgende vrijstellingen voor erfbelasting gelden in 2020:

  • Voor kinderen € 20.945 per kind.
  • Voor kleinkinderen ook € 20.945.
  • Voor ouders samen € 49.602.
  • Voor veel anderen is € 2.208.
  • Wanneer iemand meer krijgt, is alleen het meerdere belast.

Tabel voor het belastingtarief voor de erfbelasting:

Deel belaste verkrijgingtariefgroep 1
(partners/kinderen)
tariefgroep 1A
((achter-)kleinkinderen)
tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
0 – € 126.72310%18%30%
€ 126.723 – hoger20%36%40%