Samenwerking

Bij een samenwerking is het belangrijk dat u goede afspraken maakt en deze vastlegt. Ondernemers in een samenwerkingsrelatie zijn in de meeste gevallen immers van elkaar afhankelijk. Zo ontstaat er achteraf geen discussie over de inhoud van de afspraken. Vechtstede Notarissen heeft ruime ervaring in het maken en vastleggen van goede afspraken.
 

Bij een samenwerking is het belangrijk dat u goede afspraken maakt en deze vastlegt. Ondernemers in een samenwerkingsrelatie zijn in de meeste gevallen immers van elkaar afhankelijk. Zo ontstaat er achteraf geen discussie over de inhoud van de afspraken. Vechtstede Notarissen heeft ruime ervaring in het maken en vastleggen van goede afspraken.
 

Welke afwegingen moet u maken bij een samenwerking?

De samenwerkingsrelatie en de manier waarop die wordt vormgegeven is afhankelijk van veel factoren. Natuurlijk de wensen van de ondernemers zelf, maar ook fiscale of juridische vraagstukken spelen een grote rol. Zo kan het oprichten van een besloten vennootschap onder bepaalde omstandigheden gunstig zijn, vanwege de voordelen ten aanzien van de beperkte aansprakelijkheid die dit met zich meebrengt.

Als de samenwerkingsrelatie wordt vormgegeven als maatschap of vennootschap onder firma, vormt het maatschaps- of vennootschapscontract de kern van de afspraken. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de vennoten met elkaar maken. Een notariële akte is niet verplicht, maar de deskundigheid van de notaris biedt veel zekerheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de juridische geldigheid van de afspraken.

Wanneer wordt gekozen voor een besloten of naamloze vennootschap is een notariële oprichtingsakte wél verplicht. In die akte zijn de statuten van de nieuw op te richten onderneming opgenomen. De statuten bevatten kort gezegd de afspraken die de oprichters hebben gemaakt en vormen de basis voor de manier waarop de samenwerking wordt vormgegeven.

Bent u van plan binnenkort samen een onderneming te starten of heeft u hier vragen over, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op dit gebied.