Bewindregeling / herroepingclausule

Een schenking gebeurt vaak om vermogen fiscaalvriendelijk binnen de familie naar een volgende generatie over te hevelen. Een schenking hoeft echter niet onvoorwaardelijk te zijn. Er geldt niet: eens gegeven blijft gegeven.

Een schenking gebeurt vaak om vermogen fiscaalvriendelijk binnen de familie naar een volgende generatie over te hevelen. Een schenking hoeft echter niet onvoorwaardelijk te zijn. Er geldt niet: eens gegeven blijft gegeven.

Voorbeeld

De ouders schenken een bedrag van € 50.000 aan hun zoon. Op dat moment gaat alles goed. Financieel gezien staat de zoon er goed voor. Maar na een paar jaar gaat het bijvoorbeeld minder goed met het bedrijf van de zoon. Heel vervelend. Zeker als de ouders zien dat hun zuurverdiende geld bij de schuldeisers van de kinderen terecht komen.

Bewindregeling

Wanneer er sprake is van een faillissement of wettelijke schuldsanering, is het regelen van een bewind een andere mogelijkheid, om te voorkomen dat geld van de ouders bij schuldeisers terecht komt. Door het bewind kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op het geld.

Herroepingsclausule

Wanneer zij in de schenkingsakte zich de mogelijkheid hebben voorbehouden om de schenking te herroepen, kunnen zij tijdig ingrijpen en het bedrag terugvorderen. Wanneer er “slechts” op papier is geschonken, zal dat terugvorderen geen probleem zijn. Wanneer het in contanten is geschonken kan dit natuurlijk wel lastig zijn wanneer het geld inmiddels is opgemaakt.

Advies

U kunt veel zelf bepalen. Samen met Vechtstede Notarissen kunt u overleggen, hoe uw wensen het beste in een rechtsgeldige akte kunnen worden vastgelegd. Daarbij wordt gekeken naar de persoonlijke, juridische en fiscale aspecten van zowel de schenker, als de ontvanger.