Samenlevingscontract

U en uw partner gaan samenwonen. Vanaf nu bouwt u samen uw toekomst op, maar de wet ziet dat niet zo.

U en uw partner gaan samenwonen. Vanaf nu bouwt u samen uw toekomst op, maar de wet ziet dat niet zo.

Voor de belastingdienst bijvoorbeeld bent u niet zomaar fiscale partners. Zo loopt u een belastingvoordeel mis. Ook voor uw pensioenfonds bent u geen partners.

Het opstellen van een samenlevingscontract voorkomt problemen bij overlijden of als u de relatie beëindigt. U maakt van tevoren goede afspraken over het samenleven.

Wat als uw partner overlijdt?

Als uw partner overlijdt, ontvangt u geen nabestaandenpensioen. U ontvangt wel een pensioen als u een samenlevingscontract heeft.

Volgens de wet bent u geen erfgenaam. Dat betekent dat bij het overlijden van uw partner uw schoonfamilie erfgenaam is. Alle spullen van uw partner worden eigendom van uw schoonfamilie, maar ook de helft van al uw gezamenlijke bezittingen, zoals een huis en banktegoeden.

In een samenlevingscontract kunt u regelen dat uw gezamenlijke bezittingen na het overlijden op de langstlevende overgaan. Door het opstellen van een testament kunt u erfgenaam worden, zodat u ook de woning en bijvoorbeeld het spaargeld van uw partner erft.

Hoe kunt u belasting besparen?

Met een samenlevingscontract wordt u elkaars fiscaal partner. Dit levert u diverse voordelen op bij uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de meest gunstige verdeling van uw gezamenlijke aftrekposten.

Een ander belastingvoordeel treedt op bij erven. Als u namelijk geld van uw partner erft, moet u normaal 30% tot 40% erfbelasting betalen. Met een samenlevingscontract bent u vrijgesteld van erfbelasting tot ruim € 600.000. Komt u daar nog boven, dan betaalt u 10% tot 20% erfbelasting.

Wat als uw relatie eindigt?

U moet dan al uw bezittingen verdelen. In een samenlevingscontract spreekt u af wie wat meekrijgt en wie in het (huur)huis mag blijven wonen.

Indien de koopwoning alleen van uw partner is en u meebetaalt in de lasten, kunt u in een samenlevingscontract vastleggen dat u meeprofiteert van de waardestijging van het huis.

Zonder een samenlevingscontract ontvangt u geen alimentatie van uw partner. De wet regelt dit wel voor getrouwde partners. In het samenlevingscontract kunt u aansluiten bij die regels van de wet.

Daarom Vechtstede Notarissen

Een samenlevingscontract zorgt dat op moeilijke momenten in uw relatie uw zaken goed geregeld zijn, omdat u in goede tijden eerlijke afspraken met elkaar heeft gemaakt. Uw notaris kan met u meedenken, zodat het contract aansluit op uw persoonlijke situatie.