Wettelijke schuldsanering

Vechtstede Bewindvoerders kan door de Rechtbank worden aangewezen als bewindvoerder voor personen die in de Wettelijke schuldsanering terechtkomen.

Vechtstede Bewindvoerders kan door de Rechtbank worden aangewezen als bewindvoerder voor personen die in de Wettelijke schuldsanering terechtkomen.

Bewindvoering in de wettelijke schuldsanering

In de Wettelijke schuldsanering komt iemand als hij niet meer kan voortgaan met het betalen van zijn schulden en met de schuldeisers in een minnelijk traject niet tot een onderlinge regeling is gekomen. De bewindvoerder houdt toezicht op de schuldenaar in het belang van de schuldeisers. Daarnaast beheert de bewindvoerder de boedelrekening om na afloop van de schuldsaneringsperiode de schuldeisers (ten dele) te kunnen betalen.

Voor informatie over werkzaamheden als bewindvoerder WSNP of vragen over hoe een schuldsanering kan worden aangevraagd, kijk op: www.wsnp.rvr.org.

Leest u meer over de klachtenregeling in deze brochure:  Vechtstede Bewindvoerders klachtenregeling.pdf (96,0 KB)

U kunt dit klachtenformulier downloaden: 
 Vechtstede Bewindvoerders klachtenformulier.pdf (78,3 KB)

Tarieven

Vechtstede Bewindvoerders krijgt per benoeming als bewindvoerder WSNP een vastgestelde subsidie van het Rijk. Verder zijn er vaste maandtarieven voor bewindvoerders vastgesteld die in rekening worden gebracht bij het Rijk of de saniet.