Ondernemen en privé zaken

Ondernemer zijn heeft ook gevolgen voor privé aangelegenheden. Wat gebeurt er met uw bedrijf in geval van ziekte of overlijden? Kunt u de onderneming voortzetten als u te maken krijgt met een echtscheiding? En wat te doen als de samenwerking met uw zakenpartner onverhoopt eindigt?

Ondernemer zijn heeft ook gevolgen voor privé aangelegenheden. Wat gebeurt er met uw bedrijf in geval van ziekte of overlijden? Kunt u de onderneming voortzetten als u te maken krijgt met een echtscheiding? En wat te doen als de samenwerking met uw zakenpartner onverhoopt eindigt?

Ondernemen en overlijden

Wanneer u (onverwacht) komt te overlijden is het goed als er is nagedacht over wie de (tijdelijke) leiding neemt en wie de eigenaar van het bedrijf moet worden. In een testament kunt u dit vast laten leggen. Bovendien biedt een testament de mogelijkheid om optimaal te profiteren van de fiscale faciliteiten op het gebied van erfbelasting en inkomstenbelasting.

Ondernemen en ziekte

Wanneer u door ziekte of een ongeval niet in staat bent om uw bedrijf te runnen, kunt u met een volmacht bevoegdheden voor een bepaalde tijd overdragen en de bijbehorende voorwaarden vastleggen. Een verleende volmacht kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ondernemen en echtscheiding

Als ondernemer is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen als u trouwplannen heeft of al getrouwd bent. Hiermee voorkomt u, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding, dat de helft van de onderneming naar uw partner gaat. Mocht uw bedrijf failliet gaan, kunnen huwelijkse voorwaarden het vermogen van uw partner beschermen tegen schuldeisers.

Uw BV en uw compagnons

Wanneer uw bedrijf een besloten vennootschap is met meerdere aandeelhouders is het belangrijk een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Hierin kunt u vastleggen wat er met de aandelen gebeurt als uw zakenpartner komt te overlijden of verwikkeld raakt in een echtscheiding en zodoende voorkomen dat u ineens met de erfgenamen of ex-partner van een aandeelhouder te maken krijgt.

De APK van uw privésituatie

Niet alleen de wet verandert, maar ook uw privésituatie, vermogen of ondernemingsvorm kan veranderen. Passen uw huwelijkse voorwaarden en/of uw testament nog wel bij de huidige situatie? Vechtstede Notarissen kan dit kosteloos voor u beoordelen.

Een uitgebreide brochure over dit onderwerp kunt u hier downloaden.

Bent u benieuwd of uw zakelijke en privébelangen niet tot mogelijke toekomstige problemen leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.