Mediation erfgenaam

Tijdens de afwikkeling van een nalatenschap ontstaan in toenemende mate conflicten. Echtscheidingen, tweede huwelijken, samengestelde gezinnen, steeds grotere vermogens zorgen steeds vaker tot conflicten bij de afwikkeling van een nalatenschap. Het ontbreken van een goed testament maakt de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk en soms zelfs bijna onmogelijk.

Helaas is een goed testament geen garantie voor een afwikkeling van de nalatenschap zonder ruzie. Emoties en familiebanden spelen vaak een grote rol. Wat jarenlang onbesproken is gebleven, wordt door de verdeling van een nalatenschap op scherp gezet en de gemoederen kunnen hoog oplopen. Erfgenamen kunnen het als hun laatste kans zien om alles wat scheef was in hun ogen recht te zetten of om hun gelijk te halen. Kortom: er zijn maar weinig nalatenschappen die gemakkelijk en probleemloos worden afgewikkeld.

Als notarissen zijn wij bij uitstek op de hoogte van de juridische afwikkeling en als mediators begeleiden wij in het emotionele proces. Een unieke combinatie!

Dit doen wij niet alleen na uw overlijden maar soms kan het al nuttig zijn om vóór uw overlijden over de verdeling van uw vermogen te spreken. Hiermee worden veel geschillen bij de afwikkeling voorkomen. Met behulp van onze mediators slaagt u erin uw wensen over de verdeling van uw nalatenschap zo vast te leggen dat er tegemoet wordt gekomen aan alle belangen die er spelen.

Kies nu voor mediation en draag zelf bij aan de oplossing van uw geschil!

Tijdens de afwikkeling van een nalatenschap ontstaan in toenemende mate conflicten. Echtscheidingen, tweede huwelijken, samengestelde gezinnen, steeds grotere vermogens zorgen steeds vaker tot conflicten bij de afwikkeling van een nalatenschap. Het ontbreken van een goed testament maakt de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk en soms zelfs bijna onmogelijk. Helaas is een goed testament geen garantie voor een afwikkeling van de nalatenschap zonder ruzie. Emoties en familiebanden spelen vaak een grote rol. Wat jarenlang onbesproken is gebleven, wordt door de verdeling van een nalatenschap op scherp gezet en de gemoederen kunnen hoog oplopen. Erfgenamen kunnen het als hun laatste kans zien om alles wat scheef was in hun ogen recht te zetten of om hun gelijk te halen. Kortom: er zijn maar weinig nalatenschappen die gemakkelijk en probleemloos worden afgewikkeld. Als notarissen zijn wij bij uitstek op de hoogte van de juridische afwikkeling en als mediators begeleiden wij in het emotionele proces. Een unieke combinatie! Dit doen wij niet alleen na uw overlijden maar soms kan het al nuttig zijn om vóór uw overlijden over de verdeling van uw vermogen te spreken. Hiermee worden veel geschillen bij de afwikkeling voorkomen. Met behulp van onze mediators slaagt u erin uw wensen over de verdeling van uw nalatenschap zo vast te leggen dat er tegemoet wordt gekomen aan alle belangen die er spelen. Kies nu voor mediation en draag zelf bij aan de oplossing van uw geschil!