Volmacht

Als u niet langer in staat bent uw zaken zelf te regelen, zal in principe de rechter bepalen wat goed voor u is. De rechter zal daarbij niet altijd beslissen zoals u zelf zou hebben beslist.

Als u niet langer in staat bent uw zaken zelf te regelen, zal in principe de rechter bepalen wat goed voor u is. De rechter zal daarbij niet altijd beslissen zoals u zelf zou hebben beslist.

Om te voorkomen dat uw partner naar de Nederlandse of Duitse rechter moet om bewind/curatele (of, in het Duits: Betreuung) aan te vragen, kunt u uw partner een algemene notariële volmacht geven, die in beide landen geldig is.

Daarnaast kunt u ook uw kinderen (of anderen) volmacht geven. Hieraan zijn meestal wel een aantal voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat de gevolmachtigden samen moeten tekenen en dat er een doktersverklaring moet komen waaruit blijkt dat u zelf niet meer kunt tekenen. Over deze volmacht kunt u verder lezen op de pagina over de levenstestament.