Testament

Een testament is bedoeld voor de mensen die u achterlaat.
Nadenken over een testament is niet prettig, omdat het ook gaat over de dood. Maar een testament geeft u de rust dat u het goed geregeld hebt. Daarbij kan een testament ook nog eens belastingvoordeel opleveren.

Een testament is bedoeld voor de mensen die u achterlaat.
Nadenken over een testament is niet prettig, omdat het ook gaat over de dood. Maar een testament geeft u de rust dat u het goed geregeld hebt. Daarbij kan een testament ook nog eens belastingvoordeel opleveren.

Wat gebeurt er als u geen testament heeft?

Als u getrouwd bent en uw partner overlijdt, erven u en uw kinderen. Is er geen partner of kinderen, dan gaat de erfenis naar naaste familie, zoals broers, zussen en ouders.

Wanneer er geen familie is, vervalt uw hele vermogen aan de staat.

Woont u samen en overlijdt uw partner, dan erft de familie van uw partner alles. U bezit dan bijvoorbeeld de woning met uw schoonfamilie.

Wat kan ik regelen met een testament?

In uw testament kunt u veel regelen. Bijvoorbeeld:

 • Dat de erfenis, of een deel daarvan, naar niet-bloedverwanten gaat, zoals uw pleegkinderen, uw samenwoonpartner, een verzorger of een goed doel.
 • Het maken van een legaat. Daarmee regelt u dat bepaalde goederen of bedragen voor bepaalde personen bedoeld zijn.
 • Wie uw testament uitvoert, ook wel eens de executeur-testamentair (of tegenwoordig: executeur-afwikkelingsbewindvoerder) genoemd.
 • Hoe u fiscaal voordelig uw erfenis achterlaat.
 • Hoe u het betalen van erfbelasting kunt uitstellen tot na het overlijden van de langstlevende.
 • Dat u iemand onterft, bijvoorbeeld de ‘koude kant’.
 • Wie de voogdij krijgt over uw kinderen.
 • Wie er bewind kan krijgen over het geld dat aan uw kinderen toekomt.
 • Of er een fonds moet worden opgericht voor uw gehandicapte kind.
 • Dat uw erfenis wel opeisbaar wordt als daardoor de eigen bijdrage voor de (WLZ-)zorg van de langstlevende omlaag gaat.
 • Dat de verdeling tussen de erfgenamen anders wordt dan wettelijk is geregeld.
 • Dat als u en uw partner kinderloos zijn en vlak na elkaar overlijden, door bijvoorbeeld door een ongeluk, het geld 50/50 over uw beide families verdeeld wordt.
 • Hoe zaken moeten worden geregeld rondom uw bedrijf.

Mag ik zelf een testament maken of veranderen?

Nee, zelf een testament maken of veranderen is in Nederland niet geldig. Voor het testament moet u dus naar de notaris toe.

De notaris registreert het testament bij het Centraal Testamenten Register. Een testament verscheuren heeft dan ook geen zin. U moet opnieuw naar de notaris als u uw testament wilt laten vervallen of veranderen. U kunt hiervoor altijd bij Vechtstede Notarissen terecht, ook al is uw testament opgesteld bij een andere notaris.

Wanneer moet ik een testament maken?

Een testament treedt in werking bij overlijden. Een goed moment om al over een testament na te denken, is bijvoorbeeld als u uw eerste relatie aangaat, een baan krijgt, een huis koopt of anderszins financiële verantwoordelijkheden krijgt.

U bent te laat als u onverwacht overlijdt of  dementie krijgt of handelingsonbekwaam raakt. Alles zal dan volgens de wettelijke regeling plaatsvinden.

Tijdens uw leven kunt u altijd uw testament aanpassen. Regelmatig gebeurt dat als mensen gaan samenwonen, kinderen krijgen of juist scheiden. Als de wettelijke regels of uw persoonlijke omstandigheden veranderen, is het verstandig even bij ons na te vragen of uw testament nog aansluit bij uw wensen en bedoelingen.

Daarom Vechtstede Notarissen

Een testament maken doet u niet elke dag. Daarom is het fijn als er iemand met u meedenkt, die ervaring heeft. Vechtstede Notarissen helpt u om uw bedoelingen vast te leggen in het testament. Wij helpen u met de fiscale aspecten en het afwegen van de persoonlijke, familiaire en zakelijke belangen.

Vechtstede Notarissen blijft met u meedenken. Wij zijn op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving, die van invloed kan zijn op uw testament. Vergeet u niet ons op de hoogte te houden bij veranderingen in uw leven, zoals het kopen van een huis, het starten of staken van een bedrijf, als u gaat samenwonen of juist scheiden. Dan zullen wij voor u nagaan of uw testament nog steeds aansluit bij uw wensen en bedoelingen.

Kortom, een testament van Vechtstede Notarissen: goed geregeld!