Waarom Vechtstede Notarissen?

Op meerdere momenten in uw leven krijgt u te maken met de wet. Bijvoorbeeld bij trouwen, samenwonen of scheiden, bij een huis kopen of verkopen, een bedrijf beginnen, bij erven of schenken.

Op meerdere momenten in uw leven krijgt u te maken met de wet. Bijvoorbeeld bij trouwen, samenwonen of scheiden, bij een huis kopen of verkopen, een bedrijf beginnen, bij erven of schenken.

Dan is het goed dat u iemand vertrouwt, die u kent, die met u meedenkt, en de zaken voor u regelt. Daarvoor bent u bij Vechtstede Notarissen aan het goede adres.

Regel het zoals u dat wilt

In de wet is veel voor u geregeld. Maar, wetten zijn gemaakt voor ‘alle Nederlanders’, niet voor uw persoonlijke situatie. Regelt u niets, dan valt u onder de algemene wet.

Vechtstede Notarissen helpt u uw zaken te regelen, zoals ú dat wilt. Dat levert rust op, omdat u weet waar u aan toe bent. En vaak kan een goede regeling ook nog eens veel belasting besparen.

Vechtstede Notarissen adviseert u zo over de wet, dat u er persoonlijk het beste uithaalt. Dat doen we samen in een team van acht notarissen, een toegevoegd notaris en twaalf kandidaat-notarissen, met allen hun eigen specialisme, en een staf van bijna 50 medewerkers.

Geschiedenis – sinds 1811

Vechtstede Notarissen is van oudsher hét notariskantoor van Hardenberg. Al sinds notaris Crull in 1811 in Hardenberg met zijn notariskantoor begon, staat Vechtstede Notarissen in de regio bekend als betrouwbaar, vakkundig, betrokken en servicegericht.

Vechtstede Notarissen is de laatste jaren uitgegroeid tot een kantoor met drie vestigingen. Na de overname in 2010 van het notariskantoor van notaris E. Fikkert in Dalfsen en van het notariskantoor van notaris P.A.G.M. van der Hout in 2009, heeft Vechtstede Notarissen beide kantoren overgenomen. De beide kantoren zitten na een grondige verbouwing sinds 2023 in het oude Rabobankpand aan het Kerkplein 26 in Dalfsen.

In 2023 is Vechtstede Notarissen gefuseerd met DuretTrip Notarissen in Zwolle. Ook DuretTrip Notarissen kent een historie van ruim 100 jaar en is ontstaan uit een samenwerking tussen dé twee notariskantoren van Zwolle.

Eén plus één is drie

De vijf notarissen in het Vechtdal en de drie notarissen in Zwolle hebben bewust gekozen voor deze samenwerking. Acht weten meer dan één. Alle notarissen van Vechtstede Notarissen hebben naast kennis van de algemene praktijk een eigen specialisme en zijn door vakstudie en opleiding altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Er kan gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en op die manier krijgt een cliënt het beste.
 

NICO Notarissen

NICO Notarissen is een samenwerkingsverband van de grotere Nederlandse notariskantoren verspreid over Nederland. Een samenwerkingsverband op alle denkbare gebieden, maar altijd vanuit één basisgedachte: de kracht van het delen. NICO kantoren delen kennis, producten, innovaties en het netwerk waarin zij opereren met elkaar.

De deelnemende kantoren hebben met elkaar gemeen dat zij hun onderneming op een kwalitatief hoog niveau wensen te voeren en in Nederland tot de meest gerenommeerde kantoren behoren. NICO kent 16 deelnemende kantoren met meer dan 200 juristen.

Doordat NICO Notarissen een landelijke dekking heeft van kwalitatief hoogwaardige, innoverende en servicegerichte notariskantoren zijn wij een goede partij om samen te werken met landelijke partijen. Is uw organisatie op zoek naar een partner voor notariële dienstverlening in alle regio’s van Nederland die een constante kwaliteit levert en waarmee u vaste afspraken kunt maken, dan is NICO uw partner. Door de uitwisseling van kennis opereren onze juristen op het hoogste niveau. Daarmee kunnen we elke klus op notarieel juridisch gebied aan.

Plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal

Hoewel Vechtstede Notarissen regionaal een belangrijke rol speelt, strekt haar specialisme zich inmiddels ook landelijk en internationaal uit.

Vechtstede Notarissen werkt onder andere nauw samen met een Duitse collega en neemt deel aan grensoverschrijdend overleg over fiscale en juridische aangelegenheden. Een Nederlander die in Duitsland woont, is bij Vechtstede Notarissen aan het goede adres.

Veelzijdige dienstverlening

U kunt bij ons altijd terecht! Zowel voor de koop van een huis, de vestiging van een hypotheek, als voor specialistisch maatwerk op het gebied van ondernemingsrecht, echtscheiding en mediation, agrarisch recht, fiscaal recht, estateplanning, vastgoedrecht en kerkrecht.

Persoonlijk en betrokken

Wij hechten veel waarde aan een goede, langdurige relatie met onze cliënten, zodat u er in elke fase van uw leven op kunt vertrouwen dat uw zaken perfect geregeld zijn.

Daarom: Vechtstede Notarissen, Goed Geregeld!