Erfgenaam

Moet u de rekeningen betalen van de overledene? Kunt u het huis ontruimen of te koop zetten? Mag u spullen uit het huis meenemen? Als u een van deze handelingen verricht, betekent dat ook dat u de nalatenschap aanvaardt. Blijkt achteraf dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan bent u aansprakelijk voor alle schulden.

Moet u de rekeningen betalen van de overledene? Kunt u het huis ontruimen of te koop zetten? Mag u spullen uit het huis meenemen? Als u een van deze handelingen verricht, betekent dat ook dat u de nalatenschap aanvaardt. Blijkt achteraf dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan bent u aansprakelijk voor alle schulden.

Een bank vraagt vaak om een verklaring van erfrecht. Alleen de notaris mag deze voor u opstellen. De notaris beschrijft in de verklaring van erfrecht wie de erfgenamen zijn van de overledene en wie namens hen bevoegd is om allerlei werkzaamheden te verrichten.

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden worden ingediend. Uw notaris kan u adviseren over belastingbesparende mogelijkheden.