Levenstestament

Misschien heeft u het gehoord op radio of gezien op televisie: de voorlichtingscampagne “Wie van de drie… regelt straks uw geldzaken”. Als u zelf niet meer kunt beslissen over de belangrijke zaken in uw leven, wie moet dat dan voor u doen?

Misschien heeft u het gehoord op radio of gezien op televisie: de voorlichtingscampagne “Wie van de drie… regelt straks uw geldzaken”. Als u zelf niet meer kunt beslissen over de belangrijke zaken in uw leven, wie moet dat dan voor u doen?

Jarenlang regelt u samen met uw partner uw zaken. Maar stel dat uw partner in coma raakt of dement wordt. U mag niet namens uw partner tekenen. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar het huis verkopen of voor uw partner de bankzaken regelen.

Bijvoorbeeld wensen over uw eigen medische verzorging, de verzorging van uw huisdieren of het doen van schenkingen legt u vast in een levenstestament. Hopelijk hebt u het nooit nodig, maar als het toch gebeurt, is het goed dat u dit geregeld heeft.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is (meestal) voor de laatste fase van uw leven. Daarin regelt u wat er moet gebeuren als u zelf niet meer in staat bent uw belangen te behartigen.

In een levenstestamant bepaalt u wie uw zaken regelen mag, als u dat zelf niet meer kunt. Dit betreft zowel financiële zaken, als ook persoonlijke wensen.

Een levenstestament is niet een gewoon testament. Een gewoon testament geldt pas na uw overlijden. In een levenstestament regelt u de zaken voor als u nog leeft, maar uw geest niet goed meer functioneert.

Waarom een levenstestament?

Als u niets regelt, moet de rechter beslissen over alle belangrijke zaken. Bijvoorbeeld over het verkopen van uw huis, het doen van een schenking, of uw verzorging. Dat kost geld en tijd, en de rechter zal lang niet altijd beslissen in het familiebelang. Daarnaast wil de rechter jaarlijks een overzicht zien van alle uitgaven en ontvangsten.
 

Wat regelt u in een levenstestament?

  • U wijst iemand aan die namens u mag handelen. Die persoon noemen we de ‘gevolmachtigde’.
  • U legt vast welke taken de gevolmachtigde krijgt.
  • U geeft aan wanneer het levenstestament ingaat.
  • U bepaalt of de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Een uitgebreide checklist over wat u kunt regelen in levenstestament vindt u op www.notaris.nl/levenstestament.

Wie mag u aanstellen?

Vaak wijzen mensen die getrouwd zijn of samenwonen hun partner aan als gevolmachtigde. Maar u kunt iedereen die u geschikt vindt als gevolmachtigde aanwijzen. Dus ook uw kinderen, een goede vriend of een professionele bewindvoerder.
Ook mag u meerdere personen benoemen die samen verantwoordelijk zijn.

U kunt bepalen of, en aan wie een gevolmachtigde verantwoording moet afleggen, bijvoorbeeld aan de notaris.

Wanneer gaat het levenstestament in?

U kunt zelf bepalen aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om het levenstestament te laten ingaan. Bijvoorbeeld pas nadat de notaris, de arts of meerdere gevolmachtigden samen aangeven dat u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen.

Wanneer moet ik mijn levenstestament opstellen?

Als u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen, bent u te laat. En omdat u op ieder moment in een kwetsbare positie kunt komen, is het goed om zo vroeg mogelijk in uw leven een levenstestament vast te leggen. U kunt op ieder moment het levenstestament aanpassen of intrekken bij de notaris. De praktijk leert dat dit echter bijna niet gebeurt.

Daarom Vechtstede Notarissen

Vechtstede Notarissen heeft zich gespecialiseerd in het levenstestament en deze verbeterd om misbruik van uw vertrouwen te voorkomen. Kom naar Vechtstede Notarissen en stel een levenstestament op voordat het te laat is.