Legalisatie handtekening

U heeft van ons kantoor een brief gekregen waarbij een verklaring of een volmacht is ingesloten. Als u het eens bent met de inhoud van de verklaring/volmacht, dient u de verklaring/volmacht te ondertekenen. Wij verzoeken u om uw handtekening te laten legaliseren.

U heeft van ons kantoor een brief gekregen waarbij een verklaring of een volmacht is ingesloten. Als u het eens bent met de inhoud van de verklaring/volmacht, dient u de verklaring/volmacht te ondertekenen. Wij verzoeken u om uw handtekening te laten legaliseren.

Waarom legaliseren?

In een volmacht geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zelf de verklaring/volmacht ondertekent en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening wordt gelegaliseerd.  Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de verklaring/volmacht ondertekent. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

Hoe legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Uw dossier is bij ons kantoor in behandeling en daarom verrichten wij deze legalisatie kosteloos. Een andere notaris kan voor een legalisatie kosten in rekening brengen. Let op: U mag de verklaring/volmacht niet van tevoren ondertekenen! 

Afspraak op notariskantoor

Indien u de verklaring/volmacht bij een ander kantoor laat legaliseren, is het verstandig eerst telefonisch een afspraak te maken om te vragen wanneer u langs kunt komen.  

U hoeft voor een legalisatie op ons kantoor geen afspraak te maken, omdat u op ons kantoor door een van onze medewerkers geholpen wordt.

Bij uw komst neemt u mee:

  1. de brief die u van ons kantoor gekregen heeft;
  2. de verklaring/volmacht;
  3. een geldig identiteitsbewijs, dit mag alleen zijn:
  • paspoort;
  • Europese/Nederlandse identiteitskaart; of
  • rijbewijs.

De gang van zaken

U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris en toont daarbij uw identiteitsbewijs. De notaris legaliseert uw handtekening door te verklaren dat u uw handtekening in zijn/haar bijzijn heeft gezet. Als de legalisatie niet op ons kantoor heeft plaats gevonden, zendt u de gelegaliseerde verklaring/volmacht met een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons terug.