Verdeling nalatenschap

U bent erfgenaam. De eerste vraag die u zichzelf moet gaan stellen is: wilt u de nalatenschap aanvaarden? Want als erfgenaam kunt u aansprakelijk worden voor schulden van de overledene.

Zodra u gaat handelen als erfgenaam, bijvoorbeeld door de de kamer of het huis alvast te ontruimen, betekent dit dat u de erfenis aanvaardt, dus ook de eventuele schulden.

Kortom: overleg eerst met uw notaris voordat u handelt.

U bent erfgenaam. De eerste vraag die u zichzelf moet gaan stellen is: wilt u de nalatenschap aanvaarden? Want als erfgenaam kunt u aansprakelijk worden voor schulden van de overledene.

Zodra u gaat handelen als erfgenaam, bijvoorbeeld door de de kamer of het huis alvast te ontruimen, betekent dit dat u de erfenis aanvaardt, dus ook de eventuele schulden.

Kortom: overleg eerst met uw notaris voordat u handelt.

Welke risico’s loopt u?

De notaris maakt de balans op van de bezittingen en schulden. Afhankelijk hiervan zal hij u adviseren de nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden, of te verwerpen.

Wanneer zuiver aanvaarden?

Als u zeker weet dat de nalatenschap per saldo niet negatief is, kunt u zuiver aanvaarden. De bezittingen van de overledene worden verkocht of verdeeld en de schulden worden betaald. Wat overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Waarom beneficiair aanvaarden?

Als u de nalatenschap beneficiair aanvaardt en uiteindelijk blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, bent u niet aansprakelijk voor het tekort. Blijft er na voldoening van de schulden wel iets over, dan komt dat aan u toe als erfgenaam.

Let er wel op dat als u de nalatenschap beneficiair aanvaardt, u extra werkzaamheden moet verrichten. We noemen dit ‘vereffenen’. De notaris kan u hierover meer vertellen. Het is belangrijk dat u zich goed aan de regels houdt. Doet u dat niet, dan kunt u alsnog aansprakelijk worden voor de schulden.

Wanneer verwerpen?

Als de nalatenschap per saldo negatief is, hoeft u de erfenis niet te aanvaarden. Op deze manier draait u niet op voor de schulden en hoeft u ook niets af te wikkelen. Blijft er toch iets over, dan krijgt u niets. Let wel goed op dat bij een verwerping uw eventuele kinderen vaak als erfgenaam opkomen en voor hen dezelfde vraag opkomt: wat ga ik doen?

Wat kan de notaris voor u doen?

De notaris kan de gehele fiscale en administratieve afwikkeling van de erfenis voor u regelen.

Als er een eigen woning is en één of meerdere erfgenamen hiervoor belangstelling hebben, dan moeten de afspraken over de waarde, gevolgen voor erf- en inkomstenbelasting en winst bij latere verkoop, goed vastgelegd moeten worden. De notaris legt dit vast in een akte van verdeling. 

Als alle financiële en fiscale zaken zijn afgehandeld, vindt de uiteindelijke afwikkeling plaats. De notaris stelt een verantwoording op over de uitgevoerde taken en maakt een overzicht waarin is beschreven hoeveel iedere erfgenaam krijgt. Na uitbetaling hiervan is de afwikkeling van de nalatenschap afgerond.

Als u besluit de erfenis te verwerpen, kan de notaris dit voor u afhandelen bij de rechtbank.

Daarom Vechtstede Notarissen & Mediators

Er komen veel zaken aan de orde bij de verdeling van de nalatenschap. Aanvaardt niet zomaar klakkeloos een erfenis en ga eerst na wat u erft.

Vechtstede helpt u graag bij uw beslissing over de nalatenschap en de afwikkeling hiervan. Maak vrijblijvend een afspraak om goed geïnformeerd te worden over de erfenis, de verdeling daarvan of andere zaken.