Uitsluitingsclausule

Een schenking gebeurt vaak om vermogen fiscaalvriendelijk binnen de familie naar een volgende generatie over te hevelen. Een schenking hoeft echter niet onvoorwaardelijk te zijn.

Een schenking gebeurt vaak om vermogen fiscaalvriendelijk binnen de familie naar een volgende generatie over te hevelen. Een schenking hoeft echter niet onvoorwaardelijk te zijn.

Voorbeeld

De ouders schenken een bedrag van € 50.000 aan hun zoon. Ze maken het over op de bank. Op zich lijkt er niks mis mee. De schenking is ook gewoon geldig.

Een paar jaar later gaat het niet meer goed met het huwelijk van de zoon. Het echtpaar besluit te gaan scheiden. Ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd, wat betekent: alles wat er is aan bezit/schulden moet 50/50 worden verdeeld.

De ouders (en ook de zoon) zien met “lede ogen” toe hoe de helft van het geschonken geld, waar de ouders hard voor hebben gewerkt, moet worden gedeeld met “de koude kant”.

Dit kan voorkomen worden door een uitsluitingsclausule te maken: door bij de schenking te bepalen dat het geschonken bedrag niet zal vallen in een gemeenschap van goederen of via een verrekenbeding verrekend mag worden met de partner, regelen de ouders dat de schenking niet bij de ex-partner van een kind terecht kan komen.

Wanneer een relatie van een kind niet door echtscheiding maar door overlijden wordt ontbonden, kan er een uitzondering worden gemaakt.

Advies

Veel mensen zullen in bovenstaand voorbeeld kiezen voor een dergelijke uitsluitingsclausule, maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over.

U kunt veel zelf bepalen. Samen met Vechtstede Notarissen kunt u overleggen, hoe uw wensen het beste in een rechtsgeldige akte kunnen worden vastgelegd. Daarbij wordt gekeken naar de persoonlijke, juridische en fiscale aspecten van zowel de schenker, als de ontvanger.