Wonen in Duitsland

Woont u als Nederlander in Duitsland, dan kunt u bijvoorbeeld bij echtscheiding of overlijden te maken krijgen met de Duitse wetgeving. Dan kan juridisch en fiscaal anders en vaak nadeliger uitpakken dan u wilt. Als u dit wilt voorkomen is het noodzakelijk tijdig uw huwelijkse voorwaarden, testament en volmacht te regelen.
 

Woont u als Nederlander in Duitsland, dan kunt u bijvoorbeeld bij echtscheiding of overlijden te maken krijgen met de Duitse wetgeving. Dan kan juridisch en fiscaal anders en vaak nadeliger uitpakken dan u wilt. Als u dit wilt voorkomen is het noodzakelijk tijdig uw huwelijkse voorwaarden, testament en volmacht te regelen.
 

Veranderende regels

Sinds 17 augustus 2015 is het Duitse erfrecht direct op u van toepassing als u  in Duitsland woont, ongeacht hoe lang u er woont. (Voorheen was dat als u langer dan 5 jaar in Duitsland woonde.)

Gaat u verhuizen naar Duitsland, dan is het verstandig om uw zaken nog voor de verhuizing goed te regelen!

Woont u nu al in Duitsland, onderneem dan zo snel mogelijk actie, en vul onderstaand formulier in!

Duits-Nederlandse samenwerking

Vechtstede Notarissen is gespecialiseerd in Duits-Nederlandse zaken. Wij nemen deel aan grensoverschrijdend, regionaal overleg over juridische en fiscale aangelegenheden en werken nauw samen met een Duits kantoor. Vechtstede Notarissen is daarnaast lid van en vertegenwoordiger in Lexunion, een Europees samenwerkingsverband van notarissen.

De heer Bert Schipper van de website verhuis.de heeft over dit onderwerp notaris Ronald Brinkman geïnterviewd.