Verklaring van erfrecht

Wanneer iemand overlijdt, stuurt de bank, het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij vaak een brief naar de erfgenamen. Daarin vraagt men vaak om een ‘verklaring van erfrecht’. Dit is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie namens die erfgenamen de nalatenschap mag afwikkelen.

Wanneer iemand overlijdt, stuurt de bank, het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij vaak een brief naar de erfgenamen. Daarin vraagt men vaak om een ‘verklaring van erfrecht’. Dit is een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie namens die erfgenamen de nalatenschap mag afwikkelen.

Is een testament niet voldoende?

Nee, de bank kan namelijk niet bepalen of het door u overlegde testament ook de laatste versie is. Alleen de notaris kan dit zeker weten. De notaris zoekt dit uit. Daarnaast is een testament een akte waarin de erfgenamen in bepaalde gevallen een keuze hebben over hoe een nalatenschap afgewikkeld wordt. De notaris is specialist op het gebied van afwikkelen van een nalatenschap en kan de erfgenamen goed bijstaan bij het maken van de keuzes.

Moet ik daarvoor naar de notaris die het testament heeft opgesteld?

Nee, u kunt hiervoor naar iedere notaris. Ook als er geen testament is, stelt de notaris een verklaring van erfrecht op.

Volstaat een vragenformulier van de bank?

In sommige gevallen geeft de bank aan dat de erfgenamen bij de bank een vragenformulier kunnen invullen. Aan de hand van het formulier beoordeelt de bank of een verklaring van erfrecht nodig is.

Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats: het zetten van een handtekening op het formulier van de bank betekent dat u de nalatenschap zuiver aanvaardt. Dat betekent dat u de nalatenschap ook aanvaardt als er meer schulden zijn dan bezittingen.

Leest u voordat u een handtekening zet eerst nog het stuk over verdeling nalatenschap en maak een afspraak met de notaris.

Daarom Vechtstede Notarissen & Mediators

Vechtstede heeft ruime ervaring in het inzichtelijk maken en afwikkelen van nalatenschappen. Laat u informeren en adviseren bij Vechtstede. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.