Algemene volmacht

Door middel van een (notariële) volmacht kan een cliënt Vechtstede Bewindvoerders aanwijzen als gevolmachtigde voor het geval hij zelf zijn zaken niet meer kan of wil regelen.

Door middel van een (notariële) volmacht kan een cliënt Vechtstede Bewindvoerders aanwijzen als gevolmachtigde voor het geval hij zelf zijn zaken niet meer kan of wil regelen.

Algemene volmacht

Een algemene volmacht is een document waarmee de volmachtgever aangeeft dat hij een machtiging geeft aan de gevolmachtigde voor alle noodzakelijke (rechts)handelingen.

De gevolmachtigde kan, afhankelijk van de inhoud van de volmacht, bijna alles doen namens de volmachtgever wat deze laatste zelf ook zou kunnen. In veel gevallen zal een volmacht pas gebruikt worden als de volmachtgever zelf niet (meer) in staat is om zijn zaken te regelen.

Met een volmacht kunnen niet alle handelingen namens de volmachtgever worden verricht. Een gevolmachtigde kan bijvoorbeeld niet namens de volmachtgever een testament maken. Het is ook mogelijk bepaalde rechtshandelingen uit te sluiten. Bijvoorbeeld dat de gevolmachtigde niet namens de volmachtgever een schenking mag doen. Een volmacht kan op die manier per situatie en per persoon op maat gemaakt worden.

Een algemene volmacht kan bij notariële akte en bij onderhandse akte verleend worden. Bij de onderhandse akte zijn de bevoegdheden van de gevolmachtigde beperkt. De gevolmachtigde kan met een onderhandse akte bijvoorbeeld namens de volmachtgever op diens huis geen hypotheek vestigen.

Het geven van een volmacht is een zaak van vertrouwen. Als u een volmacht geeft aan iemand moet u erop vertrouwen dat de volmacht goed wordt gebruikt. Bij een notariële volmacht kan de notaris nooit instaan voor de gevolmachtigde. U wijst deze immers zelf aan. Indien het vertrouwen door de gevolmachtigde wordt geschaad, kan de volmachtgever de machtiging intrekken. Hierdoor vervalt de bevoegdheid voor de gevolmachtigde om namens de volmachtgever te handelen.

Alle vormen van wettelijke vertegenwoordiging

Brochure “Curatele, bewind en mentorschap” downloaden of bestellen: www.rijksoverheid.nl

Wijzigingen Zorgverzekering 2024

Tarieven

Voor de werkzaamheden die Vechtstede Bewindvoerders als gevolmachtigde verricht gelden geen forfaitaire tarieven. De tarieven hiervoor zijn ook niet landelijk vastgelegd. Er is geen totaaltarief per jaar of per nalatenschap te noemen.

De werkzaamheden zullen per verschillende volmachtgever en per nalatenschap verschillend zijn. Daarom wordt in deze situaties op basis van daadwerkelijk gewerkte uren gedeclareerd.
Daarbij geldt als basis, dat in rekening wordt gebracht (exclusief BTW) voor werkzaamheden door:

  • de bewindvoerder € 95,-
  • de juridische medewerker € 65,-
  • de secretaresse € 45,-

Deze bedragen kunnen jaarlijks gewijzigd en geïndexeerd worden.