Inbrengclausule

Een schenking gebeurt vaak om vermogen fiscaalvriendelijk binnen de familie naar een volgende generatie over te hevelen. Een schenking hoeft echter niet onvoorwaardelijk te zijn.

Een schenking gebeurt vaak om vermogen fiscaalvriendelijk binnen de familie naar een volgende generatie over te hevelen. Een schenking hoeft echter niet onvoorwaardelijk te zijn.

Wanneer ouders meerdere kinderen hebben en ze willen alle kinderen gelijk behandelen met schenkingen, dan kan de inbrengclausule van belang zijn.

Voorbeeld

Stel dat één van de kinderen wat krap zit en geld nodig heeft. De ouders hebben dit wel maar kunnen niet alle kinderen op dat moment evenveel geven.

Inbrengclausule

Via een inbrengclausule kunnen de ouders dan regelen dat het kind dat de schenking alvast krijgt, dat krijgt als een voorschot op zijn/haar erfenis.

Bij overlijden van de ouders wordt dat voorgeschoten bedrag in mindering gebracht op zijn/haar deel van de erfenis.

Testament

Overigens kunnen ouders dit ook via een testament “rechtbreien”.
Door bij testament te regelen dat de andere kinderen bij voorbaat het bedrag krijgen, dat het betreffende kind al als schenking heeft gehad, kan hetgeen de kinderen uiteindelijk krijgen, ook worden gelijkgetrokken.

Advies

U kunt veel zelf bepalen. Samen met Vechtstede Notarissen kunt u overleggen, hoe uw wensen het beste in een rechtsgeldige akte kunnen worden vastgelegd. Daarbij wordt gekeken naar de persoonlijke, juridische en fiscale aspecten van zowel de schenker, als de ontvanger.