Voogdij

Meestal oefenen ouders samen het ouderlijk gezag uit. Als het kind tijdens huwelijk is geboren, is dat automatisch geregeld. Wanneer samenwoners een kind krijgen, moet dat gezamenlijke gezag via de rechtbank worden geregeld.

Meestal oefenen ouders samen het ouderlijk gezag uit. Als het kind tijdens huwelijk is geboren, is dat automatisch geregeld. Wanneer samenwoners een kind krijgen, moet dat gezamenlijke gezag via de rechtbank worden geregeld.

Soms kan niet in het ouderlijk gezag worden voorzien. Bijvoorbeeld wanneer beide ouders overlijden. In dat geval moet er een voogd worden aangewezen.

Hoe regel ik voogdij?

In een testament kan iedere ouder zelf bepalen wie de voogd wordt .

Een voogd is iemand die de taak van de ouder overneemt in geval van overlijden. De aangewezen voogd verzorgt de kinderen, voedt hen verder op en beheert hun vermogen totdat zij meerderjarig zijn.

Hoe zit dat met het geld?

De voogd beheert zoals gezegd in beginsel ook het geld. Wanneer u het prettiger vindt dat iemand anders dat doet, of u wilt bijvoorbeeld regelen dat uw kinderen nog niet op 18-jarige leeftijd over het geld kunnen beslissen, kunt u een bewindvoerder aanwijzen.

Wanneer begint het voogdijschap?

De voogd hoeft pas ná uw overlijden te beslissen of hij de aanwijzing als voogd aanvaardt. Het is dus verstandig om van tijd tot tijd na te gaan of de door u gekozen voogd nog voor uw kinderen kan en wil zorgen.

Wat gebeurt er als ik niets regel?

Maakt u geen voogdijregeling, dan zal de kantonrechter een voogd aanwijzen. U hebt dan niet zelf in de hand wie voor uw kinderen gaat zorgen.

Daarom Vechtstede Notarissen

Voorkom dat een rechter bepaalt wie voor uw kinderen zorgt en bepaal zelf waar uw kinderen terecht komen als u plotseling overlijdt. Laat dit door de notaris vastleggen in een testament.