Oprichting

Welke rechtsvorm?

Als u een eigen onderneming start, moet u kiezen in welke rechtsvorm u uw onderneming gaat drijven. De meest voorkomende rechtsvormen zijn:

Welke rechtsvorm?

Als u een eigen onderneming start, moet u kiezen in welke rechtsvorm u uw onderneming gaat drijven. De meest voorkomende rechtsvormen zijn:

  • een eenmanszaak;
  • een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap;
  • een besloten of naamloze vennootschap.

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is afhankelijk van met wie u een onderneming start, welke risico’s wat betreft aansprakelijkheid u wilt lopen en van welke fiscale faciliteiten u gebruik wilt maken. Vechtstede Notarissen heeft ruime ervaring en kan u helpen bij het signaleren van aandachtspunten en het maken van de juiste keuze.


Hoe richt u uw onderneming op?

Afhankelijk van de gewenste rechtsvorm van die onderneming, moet u een en ander regelen. Voor een eenmanszaak is bijvoorbeeld inschrijving bij de Kamer van Koophandel het enige vereiste. Voor de oprichting van een onderneming met een andere rechtsvorm moet meer worden geregeld en vastgelegd.

De maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn allemaal gebaseerd op een contract, dat overigens voor de wet niet schriftelijk hoeft te zijn. Uit zekerheidsoverwegingen is het zeker aan te bevelen om afspraken die u maakt zwart op wit te zetten. Zo voorkomt u dat er achteraf discussies over de inhoud ontstaan. Bij het vormgeven en opmaken van dergelijke akten kunnen wij u behulpzaam zijn.

De besloten vennootschap en naamloze vennootschap vereisen een notariële oprichtingsakte waarin de statuten van de op te richten vennootschap zijn opgenomen. De invulling van die statuten wordt deels door de wet bepaald en voor een groot deel door de wensen van de oprichter.


Daarom Vechtstede Notarissen & Mediators

Bent u van plan binnenkort een onderneming op te richten of heeft u hier vragen over, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op dit gebied.