Huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt, zijn automatisch al uw bezittingen en schulden van u samen. Dit is ook zo als u een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u trouwt, zijn automatisch al uw bezittingen en schulden van u samen. Dit is ook zo als u een geregistreerd partnerschap aangaat.

Vaak is het verstandig om op huwelijkse voorwaarden te trouwen of partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Er is geen inhoudelijk verschil tussen deze twee voorwaarden. Hoewel we hierna spreken van ‘voorwaarden’, ‘trouwen’ en ‘huwelijk’ is onderstaande ook van toepassing bij een geregistreerd partnerschap.

In de voorwaarden maakt u afspraken over wat van wie is en vooral wat er gebeurt als u onverhoopt in scheiding raakt of wanneer u overlijdt.

Waarom stelt u voorwaarden op?

Omdat er een groot verschil is in vermogen tussen u en uw partner

Als u trouwt, zijn alle bezittingen en schulden van u samen. Dus als u een spaarrekening heeft voordat u gaat trouwen, wordt de helft van dat geld van uw partner. Als uw partner een (studie)schuld heeft, wordt daarvan de helft van u.
Wanneer u uit elkaar gaat neemt u die helft dus mee. Zo blijft u achter met een halve spaarrekening en een (studie)schuld.

Omdat u een eigen bedrijf hebt

Steeds meer mensen beginnen een eigen bedrijf. Daaraan zijn financiële risico’s verbonden. Als het bedrijf failliet gaat, raakt u al uw privébezittingen kwijt. Door het opstellen van voorwaarden kunt u ervoor zorgen dat u uw privébezittingen niet kwijtraakt.

In de voorwaarden kunt u ook regelen dat het bedrijf van u blijft als u uit elkaar gaat.

Omdat u kinderen heeft uit een eerdere relatie

Als u kinderen heeft uit een eerdere relatie, gaat een aanzienlijk deel van uw vermogen bij het trouwen automatisch naar uw partner. Daardoor erven uw eigen kinderen minder.

Door in de voorwaarden af te spreken welke bezittingen en schulden van u blijven, kunt u deze problemen voorkomen.

Wat regelt u in de voorwaarden?

In de voorwaarden kunt u kiezen voor koude uitsluiting of voor een (beperkte) deling van het inkomen en vermogen.

  • Koude uitsluiting: alles wat u voor uw huwelijk bezit en alles wat u tijdens het huwelijk krijgt, blijft uw eigendom.
  • Beperkte deling: er is sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel, bijvoorbeeld:
    • De inboedel is van u samen en de rest blijft privé.
    • Het huis wordt gezamenlijk en de rest blijft privé.
    • Het pensioen wordt gedeeld.

Wanneer stelt u voorwaarden op?

U kunt het best uw voorwaarden opstellen voordat u gaat trouwen. Op dat moment is duidelijk wat van wie is. Heeft u geen voorwaarden opgesteld en wilt u dit tijdens uw huwelijk doen? Dat kan, maar dat kost meer, omdat u eerst in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Die gemeenschap van goederen moet u eerst verdelen voor u verder kunt.

Kunt u de voorwaarden wijzigen of opheffen?

Ja, dat kan en is soms zelfs aan te raden, bijvoorbeeld als u een erfenis/schenking ontvangt of een bedrijf start, maar ook als de wetgeving wordt aangepast.

Als u de voorwaarden wilt wijzigen of opheffen, kunt u dit regelen bij de notaris. Het is niet noodzakelijk dat u dit doet bij de notaris waar u de huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld.

Daarom Vechtstede Notarissen

U kunt de voorwaarden niet zelf op papier zetten. Alleen de notaris mag dit doen.
De inhoud van de voorwaarden is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.
Ook is het heel belangrijk dat uw wensen goed worden verwoord in de voorwaarden. Anders kan dit grote gevolgen hebben.

Vechtstede Notarissen heeft specialisten in huis en kan u adviseren, wat in uw situatie de beste oplossing is en dit op de juiste manier voor u vastleggen.

Voor meer informatie over het opstellen van voorwaarden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.