Kavelruil

VRIJWILLIGE KAVELRUIL

Een mooie manier om op vrijwillige basis te komen tot een betere verkaveling in het buitengebied.
 

VRIJWILLIGE KAVELRUIL

Een mooie manier om op vrijwillige basis te komen tot een betere verkaveling in het buitengebied.
 

Wat is een kavelruil?

In een kavelruil worden kavels in het buitengebied geruild tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld om een betere bereikbaarheid te creëren. Het kan gaan om de ruiling van cultuurgrond, maar ook om een bedrijfsverplaatsing of het ruilen van een veldkavel voor een huiskavel. Eén van de voorwaarden is dat er tenminste drie partijen betrokken moeten zijn bij de kavelruil. Een kavelruil kan interessant zijn voor een agrariër maar ook voor bijvoorbeeld waterschappen, gemeente of provincie.
 

Voordelen van een kavelruil?

In een kavelruil worden eigenlijk afzonderlijke koopovereenkomsten en ruilovereenkomsten samengevoegd. Maar waarom zou je die samenvoeging willen?

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan geldt er voor de kavelruil een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Dat kan een behoorlijke besparing opleveren wanneer er bedrijfsopstallen of een woning in de kavelruil zijn betrokken. Daarnaast geldt voor de vrijstelling bij een kavelruil niet de tien jaarstermijn die wel geldt voor de landbouwvrijstelling voor cultuurgrond.

Een bijkomend voordeel is dat een hypotheek op de ingebrachte onroerende zaken kan ‘meeverhuizen’ naar de onroerende zaken die  wordt verkregen bij de kavelruil. Daarvoor is dan geen nieuwe hypotheekakte meer nodig.

In sommige gevallen is sprake van een subsidie voor notaris- en kadasterkosten. Dit verschilt echter wel per provincie. De provincie is namelijk het orgaan waar de subsidie moet worden aangevraagd.
 

Meer partijen

In een kavelruil hebt u per definitie te maken met meer partijen dan bij een ‘gewone’ koopovereenkomst. Dit betekent dat een kavelruil vaak wel meer tijd kost. Immers, alle partijen moeten tot overeenstemming komen. Als overleg tussen twee andere partijen in de kavelruil stagneert, kan dat betekenen dat de kavelruil wordt opgeschort totdat er wel overeenstemming tussen die partijen is. Iets om rekening mee te houden. Laat u hier echter niet door tegenhouden, want gelukkig zien we in de praktijk dat ook grote kavelruilen uiteindelijk tot een bevredigend resultaat voor alle partijen leiden.
 

Waarom Vechtstede Notarissen?

Binnen ons kantoor hebben wij een agrarisch team. Dat team is gespecialiseerd in en heeft veel ervaring met de behandeling van kavelruilovereenkomsten. Deze specialisten zijn aangesloten bij de Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Zij hebben een agrarische achtergrond en weten wat er leeft in de agrarische sector. Wilt u meer informatie over een kavelruil, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op telefoonnummer 0523-261941 of mail naar mieke.belt@vechtstede.com