Beleid Coronavirus

Vechtstede Notarissen & Mediators volgt in haar beleid rond
het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Vechtstede Notarissen & Mediators volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Een nadere toelichting hierop is hieronder weergegeven.

1. Besprekingen en ondertekenafspraken weer op onze kantoren

Voor besprekingen en ondertekenafspraken ontvangen wij u graag weer op onze kantoren. Indien u graag de bespreking via een rechtstreekse beeld- en geluidverbinding wilt houden is dit uiteraard mogelijk.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken. Ook als u weet of vermoedt dat u drager van het coronavirus bent, verzoeken wij u ons daarvan – ook ongevraagd – in kennis te stellen. Andersom mag u er op rekenen dat wij zo voorzichtig mogelijk zijn  met uw gezondheid en veiligheid.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, voor zover mogelijk 1,5 meter afstand te houden, regelmatig handen te wassen en te hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel klanten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk.

Alle medewerkers van Vechtstede Notarissen & Mediators houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3. Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen en zich te laten testen. Dit is conform de RIVM richtlijnen.

Medewerkers die vanuit huis werken zijn telefonisch bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.

4. Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur op al onze kantoren is per 16 maart 2020 vervallen en deze is vervangen voor een telefonisch spreekuur. U kunt voor al uw vragen met ons bellen.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

  

Deze informatie is bijgewerkt op vrijdag 17 september 2021.