Beleid Coronavirus

Vechtstede Notarissen & Mediators volgt in haar beleid rond
het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Vechtstede Notarissen & Mediators volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Vechtstede Notarissen & Mediators vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en ondertekenafspraken, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Daarnaast zijn onze inloopspreekuren per 16 maart vervallen.

Een nadere toelichting hierop is hieronder weergegeven.

1. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken 

Ons beleid is er op gericht dat zo min mogelijk mensen ons kantoor hoeven te bezoeken. Voor besprekingen maken wij een afspraak met de klanten op afstand. Via een rechtstreekse beeld- en geluidverbinding kan de afspraak doorgaan en het nodige besproken worden.

Voor ondertekenafspraken is het uitgangspunt dat deze gewoon doorgaan op kantoor. Om niet teveel bezoekers tegelijkertijd op ons kantoor te hebben, maken wij met de verkopers van woningen een afspraak via beeldbellen en kunnen de verkopers per volmacht tekenen.

Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of en hoe die doorgang kunnen vinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken. Ook als u

  • weet of vermoedt dat u drager van het coronavirus bent;
  • of een huisgenoot met koorts hebt;
  • de afgelopen twee weken in een gebied bent geweest met een reisadvies met de kleurcode oranje of rood;

verzoeken wij u ons daarvan – ook ongevraagd – in kennis te stellen. Andersom mag u er op rekenen dat wij zo voorzichtig mogelijk zijn  met uw gezondheid en veiligheid.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, onderling 1,5 meter afstand te houden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel klanten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk.

Alle medewerkers van Vechtstede Notarissen & Mediators houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3. Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Ook bij een huisgenoot met koorts blijven zij thuis.

Medewerkers die vanuit huis werken zijn telefonisch bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.

4. Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur op al onze kantoren is per 16 maart vervallen en deze is vervangen voor een telefonisch spreekuur. U kunt voor al uw vragen met ons bellen.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

  

Deze informatie is bijgewerkt op dinsdag 11 augustus 2020.