Bent u een UBO in een vereniging, stichting of vennootschap?

De inwerkingtreding van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat het UBO-register het komende voorjaar wordt ingevoerd.

De inwerkingtreding van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat het UBO-register het komende voorjaar wordt ingevoerd.

Wat is het UBO-register ook al weer?

Op grond van Europese richtlijnen is Nederland verplicht om een UBO-register in te stellen waar de gegevens van de uiteindelijke belanghebbende (“UBO”) van juridische entiteiten zoals vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden ingeschreven. Het doel van het UBO-register is het voorkomen en tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking. Een UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van en/of de doorslaggevende zeggenschap (denk aan natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen in een BV houden of het dagelijks bestuur voeren bij een vereniging of stichting) heeft over een organisatie.

Welke informatie wordt ingeschreven?

In het register zullen de naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economisch belang van de UBO worden ingeschreven. De informatie zal voor iedereen te raadplegen zijn. Bestaande entiteiten krijgen vanaf het moment van de inwerkingtreding van het UBO-register anderhalf jaar de tijd om een UBO te registeren. Voor nieuw opgerichte vennootschappen geldt dat zij de UBO(’s) direct moeten inschrijven in het UBO-register. De inschrijving is noodzakelijk voor het verkrijgen van een KvK-nummer. Elke entiteit is verplicht om tenminste 1 UBO in te schrijven.

Vragen?

De opname van persoonlijke gegevens in een openbaar UBO-register raakt uw privacy. Wanneer u wilt weten wat de gevolgen van het UBO-register voor uw persoonlijke situatie zijn of de mogelijkheid van gegevensafscherming wilt onderzoeken, is Vechtstede Notarissen & Mediators van harte bereid met u mee te denken, uw vragen over het UBO-register te beantwoorden en u te helpen bij de inschrijving van de UBO(’s) van uw organisatie. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0523-261941.