Een goed geregeld 2020!

Het is 30 december 2019: onze agenda’s staan vol met afspraken. Op onze kantoren is volop bedrijvigheid.  Onze laatste werkdag van het jaar.

Het is 30 december 2019: onze agenda’s staan vol met afspraken. Op onze kantoren is volop bedrijvigheid.  Onze laatste werkdag van het jaar.

Een dag om even kort terug te blikken op 2019: opnieuw sluiten we een goed jaar af! Veel zeer tevreden klanten, een fijne groep gedreven en enthousiaste collega’s en een gezonde financiële situatie.

Ook een dag om na te denken over je goede voornemens. Eén willen we graag alvast met u delen in de hoop dat goed voorbeeld, goed volgen doet: voor iedere 100 akten in 2020 planten we één boom in Nederland en één boom in het buitenland. Zo zorgen we voor de wereld van morgen! Doet u mee?

We wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond en goed geregeld 2020!

U erft: Een dikke schuld!

Door mr. Marianne Knol

Door mr. Marianne Knol

Als de ouders van Bas en Marijke onderweg zijn naar hun vakantieadres slaat het noodlot toe. Door een tragisch ongeval overlijden de ouders van Bas en Marijke.

Na de uitvaart moeten Bas en Marijke zaken afwikkelen. Het huis wordt opgeruimd, de makelaar komt langs en neemt het huis in de verkoop, een deel van de inboedel wordt naar de kringloop gebracht en de rest wordt verdeeld. Goed geregeld, zou u denken. Bas is er toch niet helemaal zeker van en maakt een afspraak op ons kantoor.

Testament

Voordat Bas en Marijke op kantoor komen, controleren we of de ouders een testament hebben gemaakt. Dit doen we door het Centraal Testamenten Register te raadplegen. In dit register staan alle testamenten geregistreerd die in Nederland zijn gemaakt. Uit dit register blijkt dat de ouders recent nog testamenten hebben gemaakt. Wanneer er geen testament is gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Aanvaarden of niet?

Tijdens de afspraak bespreekt onze notaris met Bas en Marijke de situatie en legt uit dat uit de testamenten van de ouders blijkt dat zij samen erfgenaam zijn. Marijke vertelt dat zij alvast begonnen zijn met het opruimen van het huis en een deel van de inboedel naar de kringloop hebben gebracht. Het huis staat nu in de verkoop en er zijn zelfs al een paar kijkers geweest. Dit hadden we toch al mogen doen, vraagt ze. Of heeft dit misschien vervelende gevolgen?

De notaris legt uit dat ze zich als erfgenaam hebben gedragen en zodoende de erfenis zuiver hebben aanvaard. Dit betekent dat Bas en Marijke zowel de voordelen als de nadelen uit de nalatenschap accepteren.
Al snel slaat de stemming aan tafel om. De hoogte van de hypotheek is hoger dan de waarde van het huis en de overige bezittingen samen. Er blijft na de verkoop dus een restschuld over. Bas en Marijke zijn hiervoor nu aansprakelijk. Hadden zij dit kunnen voorkomen?

Ja, Bas en Marijke hadden er verstandig aan gedaan om na het overlijden van hun ouders zich eerst bij de notaris te laten voorlichten. De notaris had hun er dan op gewezen dat het – naast zuivere aanvaarding – ook mogelijk is om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen:

 • beneficiair aanvaarden; hierbij geeft u aan dat u alleen het positieve saldo uit de nalatenschap wilt ontvangen. Dit betekent dat wanneer blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, u deze schulden dus niet zelf hoeft te betalen. De schuldeisers hebben dan pech.
 • verwerpen; als u verwerpt, ontvangt u niets (geen bezittingen, maar ook geen schulden). De erfenis zal dan doorgaan naar een opvolgend erfgenaam, bijvoorbeeld uw kinderen. Wij raden dit af, want dit kan betekenen dat u dan het probleem verschuift naar de kinderen!

Wanneer u de erfenis zuiver aanvaardt, moet u deze restschuld betalen. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten! Bij een beneficiaire aanvaarding is dit gelukkig niet het geval. Wij raden u daarom aan om u goed te laten voorlichten. Bij ons bent u hiervoor aan het juiste adres.

Wilt u meer informatie of een passend advies? Neem dan direct vrijblijvend contact op met ons kantoor op 0523-261941.

Vereniging Eigen Huis: “Vraag te hoge Kadasterkosten terug van notaris”

Door mr. Karolien Slurink-Spijker

Door mr. Karolien Slurink-Spijker

Recentelijk zijn in de media berichten geweest over te hoge kadasterkosten die door verschillende notariskantoren in rekening zouden zijn gebracht. Hierbij ging het, kort gezegd, om de kosten voor het inschrijven van de akte van levering en de hypotheekakte bij het Kadaster en over de kosten van het doorhalen van een oude hypotheekinschrijving bij het Kadaster.

In reactie op dit bericht willen wij u geruststellen dat Vechtstede Notarissen en Mediators enkel de daadwerkelijke kosten van het Kadaster aan u in rekening brengt!

Over welke kosten gaat het ?

Het Kadaster brengt voor het inschrijven van een akte bij de notaris kosten in rekening. Deze kosten worden door de notaris, via de nota van afrekening, doorberekend aan respectievelijk koper en verkoper.

Het Kadaster geeft een korting op de standaardtarieven als de notaris de akten digitaal aanlevert via het zogenaamde KIK-systeem.

In de media wordt geschreven dat er notarissen zijn die aan hun cliënten het volle tarief in rekening brengen, terwijl het Kadaster het kortingstarief berekent aan die notaris. Met andere woorden, ik citeer uit het mediabericht van Vereniging Eigen Huis: “dat notarissen de korting in eigen zak staken”.

Vechtstede Notarissen en Mediators bracht én brengt alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten aan haar cliënten in rekening !

Hoeveel bedragen deze Kadasterkosten ?

Elk jaar stelt het Kadaster de tarieven voor hun diensten vast en voor 2019 zijn de kosten voor het inschrijven van een leverings- en hypotheekakte:

– elektronisch aangeboden via KIK en meegeleverd XML bestand,  per akte : € 78,50

– bij overige elektronische aanbieding, per akte : € 137,50

Het elektronisch aanbieden van een akte via KIK kan niet in alle gevallen. De akte moet dan voldoen aan de eisen die het Kadaster stelt. Wanneer bijvoorbeeld de eigenaar van een woning is overleden en de erfgenamen verkopen de woning, kan de akte van levering niet via KIK worden aangeboden. Bovendien hebben niet alle banken hun hypotheekakten al geschikt gemaakt voor het aanbieden via KIK.

Vechtstede Notarissen en Mediators biedt de akten via KIK aan wanneer dat kan en brengt in dat geval ook het KIK tarief aan u in rekening !

Alle tarieven van het Kadaster voor 2019 kunt u vinden via https://www.kadaster.nl/documents/1953498/2075653/Tarieven+2019.pdf

Doorhaling recht van hypotheek

Indien u uw woning verkoopt en de hypotheek aflost, wordt de hypotheekinschrijving op uw oude woning doorgehaald bij het Kadaster. De notaris verzamelt de doorhalingen van meerdere klanten in één akte en dient deze verzamelakte in bij het Kadaster. Aangezien een doorhaling binnen drie maanden bij het Kadaster bekend moet zijn gemaakt, verschilt het aantal doorhalingen in een akte per keer.

De kosten van het aanbieden van een akte betreffende de doorhaling van het recht van hypotheek brengen wij sinds 1 augustus 2018 niet meer in rekening. Voor die datum berekenden wij die kosten door op basis van een schatting, aangezien we van te voren niet wisten hoeveel doorhalingen er precies in één verzamelakte werden opgenomen.

Om de reden die nu door de Vereniging Eigen Huis wordt genoemd, hebben wij reeds op 1 augustus 2018 besloten deze kosten niet meer door te berekenen aan verkoper.

Wij brengen enkel de kosten in rekening aan verkoper die te maken hebben met onze eigen werkzaamheden voor het opzeggen en doorhalen van de hypotheekrechten van verkoper. De kosten van het Kadaster, alsmede de kosten voor het Kwaliteitsfonds nemen wij voor eigen rekening.

Wilt u op een goede manier scheiden?

Door mr. Rogier Lukas

Door mr. Rogier Lukas

Net na de zomervakantie liep Marieke mijn kantoor binnen met de mededeling dat ze wilde scheiden. Ze wist niet goed wat ze kon verwachten en vroeg of ik haar daarbij kon helpen.

Marieke is onlangs veertig geworden, woont met haar man Marcel in een mooie woning in het Vechtdal. Samen hebben ze twee minderjarige kinderen. Marieke is in loondienst en Marcel heeft een eigen onderneming. Zij wil scheiden en heeft geen idee wat haar allemaal te wachten staat.

Ik vraag haar of Marcel op de hoogte is dat ze wil scheiden. Dat is het geval. Ze hebben het hier samen vaak over gehad en voelen allebei dat hun huwelijk op is. Samen hebben ze nog relatietherapie geprobeerd. Helaas tevergeefs. Ze groeiden steeds verder uit elkaar. Er is geen ruzie en ze behandelen elkaar met respect. Het voelt voor hen als de bekende ‘broer-zus’ relatie.

In de vakantie werd het voor allebei duidelijk, het was op. Samen hebben ze het hun kinderen verteld.

Intakegesprek

Ik stel haar voor om samen met Marcel een intakegesprek te hebben. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Het belangrijkste is om te bepalen of er een klik met en vertrouwen in de mediator is. Tijdens dit gesprek zal ik als mediator Marieke en Marcel informatie verstrekken over het verloop van het traject. Aan het eind van de intake hebben Marieke en Marcel voldoende informatie over hoe de procedure eruit ziet.

De procedure

Omdat Marieke en Marcel kinderen hebben, moeten zij twee plannen maken en die voorleggen aan de rechter.

 1. een echtscheidingsconvenant, waarin zij afspraken maken over de financiële afwikkeling; en
 2. een ouderschapsplan waarin ze afspraken maken over de kinderen.

Deze plannen zijn in een aantal vervolggesprekken met mij gemaakt.

Het echtscheidingsconvenant: de financiële afwikkeling

Zo hebben zij afspraken gemaakt over vijf belangrijke zaken:

 1. woning: kan één van beide in de woning blijven wonen en hoe wordt dit financieel afgehandeld?
 2. partner- en kinderalimentatie: wat is de behoefte van beiden, welke draagkracht is er nu en na de scheiding en wat blijft er over voor alimentatie? Om Marieke en Marcel meer inzicht te geven, heb ik voor hen een alimentatieberekening gemaakt. Aan de hand van deze berekening bepalen ze samen de verschuldigde alimentatie.
 3. inboedel en overige zaken: hoe ziet de gezamenlijke inboedel eruit en hoe wordt deze verdeeld? Hoe worden de bankrekeningen en overige bezittingen verdeeld? Wie neemt de schulden over?
 4. pensioen: hoe worden de opgebouwde pensioenrechten verdeeld?
 5. onderneming: hoe wordt de onderneming van Marcel gewaardeerd en hoe wordt deze verdeeld?

De gemaakte afspraken hebben we vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Bij de echtscheiding eindigt de partnerrelatie. In de situatie van Marieke en Marcel blijft de relatie als ouders. Bij minderjarige kinderen is het daarom verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Het ouderschapsplan: afspraken over de kinderen

Zo hebben Marieke en Marcel in het ouderschapsplan de volgende afspraken gemaakt:

 1. verdeling van zorg- en opvoedtaken;
 2. manier waarop ouders elkaar informeren;
 3. kosten van verzorging en opvoeding;
 4. omgangsregeling of co-ouderschap.

De kinderen zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van deze afspraken. De gemaakte afspraken hebben we opgenomen in het ouderschapsplan.

Verzoek tot echtscheiding

Nadat het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn getekend, heb ik het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.

De rechter heeft de echtscheiding uitgesproken. De uitspraak heb ik vervolgens met Marieke en Marcel besproken. Daarna hebben zij de akte van berusting en het verzoek tot inschrijving getekend. Tijdens dat laatste gesprek hebben we het scheidingsproces geëvalueerd en de laatste open eindjes kunnen bespreken.

De echtscheiding is inmiddels ingeschreven in het huwelijksregister en Marieke en Marcel zijn gescheiden. Voor allebei een nieuwe start in 2019 met respect voor elkaar én goed overleg over hun kinderen.

Wil jij ook op een goede manier scheiden?

Loop je net als Marieke en Marcel rond met het idee dat je wilt scheiden en wil je dat op een goede manier afhandelen? Neem dan contact met mij op.

(de namen Marcel en Marieke zijn uiteraard gefigneerd)