Waarom een informele vereniging omzetten?

Veel mensen zijn lid van een vereniging; de voetbalclub, de buurtvereniging, de muziekvereniging of een politieke partij. Wanneer je regelmatig met twee of meer mensen bij elkaar komt, kun je dat al een vereniging noemen. De onderlinge regels kun je vastleggen in statuten. Dat kan je zelf doen of bij de notaris.

Veel mensen zijn lid van een vereniging; de voetbalclub, de buurtvereniging, de muziekvereniging of een politieke partij. Wanneer je regelmatig met twee of meer mensen bij elkaar komt, kun je dat al een vereniging noemen. De onderlinge regels kun je vastleggen in statuten. Dat kan je zelf doen of bij de notaris.

Wij merken dat banken steeds vaker van verenigingen eisen dat zij de statuten laten vastleggen bij de notaris. Om een vereniging te formaliseren, moet de algemene ledenvergadering hier een besluit over nemen. De leden moeten vooraf kennis kunnen nemen van de concept statuten. De statuten moeten de volgende informatie bevatten:

 1. de naam van de vereniging en de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft; en
 2. het doel van de vereniging;
 3. de verplichtingen van de leden van de vereniging, denk hierbij aan betalingsverplichtingen;
 4. de manier waarop de algemene vergadering van de vereniging opgeroepen moet worden;
 5. de manier waarop bestuurders binnen de vereniging ontslagen en benoemd moeten worden; en
 6. de bestemming voor het resterende saldo, nadat de vereniging stopt met bestaan, of de manier waarop deze bestemming wordt vastgesteld.

Er zijn verschillende redenen waarom je een vereniging wilt formaliseren

 • de bestuurders van de informele vereniging zijn aansprakelijk voor verplichtingen van de vereniging. Dit betekent dat de bestuurders allemaal aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er een schuld bij de vereniging ontstaat;
 • het is niet mogelijk om onroerend goed op naam te krijgen; en
 • het is niet mogelijk om te erven.

Bij een formele vereniging zijn deze nadelen niet van toepassing.

Overweegt u om uw informele vereniging om te zetten of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Theatercollege ‘Voorkom Ruzie Bij De Kist’ inspireert klanten en relaties

Op 2 november kwamen klanten en relaties samen in Schouwburg Odeon Zwolle in de Hanzestrohmzaal, voor een bijzondere avond georganiseerd door Alfa Zwolle en Vechtstede Notarissen. Het theatercollege met Professor Bernard Schols bood een boeiende kijk op het belangrijke thema ‘Voorkom ruzie bij de kist’.

Op 2 november kwamen klanten en relaties samen in Schouwburg Odeon Zwolle in de Hanzestrohmzaal, voor een bijzondere avond georganiseerd door Alfa Zwolle en Vechtstede Notarissen. Het theatercollege met Professor Bernard Schols bood een boeiende kijk op het belangrijke thema ‘Voorkom ruzie bij de kist’.

Met serieuze inzichten en een vleugje humor wist Professor Schols zijn publiek te informeren over erfkwesties, schenkingen en nalatenschappen op een toegankelijke en vermakelijke manier. Het theatercollege bood praktische antwoorden op vragen rond erfconflicten, belastingdruk bij erfenissen, mogelijkheden en beperkingen van schenkingen, belastingvrije schenkingen en de voordelen van een levenstestament.

De avond begon met een inloop om 19:15 uur, gevolgd door het inspirerende college van Professor Bernard Schols om 19:45 uur. Na afloop van het college kregen klanten en relaties de gelegenheid om in een informele setting samen te komen in de foyer om het college af te sluiten met een hapje en een drankje.

Wij zijn verheugd over de succesvolle avond. De combinatie van verhelderende informatie, de inspirerende presentatie en de humoristische manier van Professor Schols bood een waardevolle ervaring aan klanten en relaties. De opkomst was grandioos. Met ruim 330 gasten kijken we terug op een fantastische avond!

We hebben een nieuwe huisstijl! En daar zijn we trots op.

De komende tijd zie je onze nieuwe huisstijl in onze mails, op brieven en op de gevels van onze kantoren in Dalfsen, Hardenberg en Zwolle verschijnen.

De komende tijd zie je onze nieuwe huisstijl in onze mails, op brieven en op de gevels van onze kantoren in Dalfsen, Hardenberg en Zwolle verschijnen.

Met het samenvoegen van de kantoren Vechtstede Notarissen en DuretTrip Notarissen is onze nieuwe huisstijl een logische stap om onze identiteit kracht bij te zetten. Het is de visuele doorvertaling van waar we als kantoor voor staan.

We zijn bevlogen, transparant en opmerkzaam in ons vak en we begrijpen dat al onze klanten specifieke behoeften hebben en dat jouw tijd kostbaar is. Daarom zorgen wij ervoor dat alles soepel verloopt, van begin tot eind.

Nieuwe huisstijl, nog meer expertise

We staan voor je klaar! Dat doen we zo helder en eenvoudig mogelijk. Al 200 jaar, goed geregeld.

Met vriendelijke groet,
Team Vechtstede Notarissen


We verwelkomen je graag in één van onze kantoren.

Gaan jullie scheiden? Regel het goed voor jullie kinderen.

Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat het verplicht werd voor ouders met minderjarige kinderen om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het kader van de Dag van de Scheiding op 15 september staat het ouderschapsplan dan ook centraal.

Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat het verplicht werd voor ouders met minderjarige kinderen om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het kader van de Dag van de Scheiding op 15 september staat het ouderschapsplan dan ook centraal.

Is het ouderschapsplan een wassen neus, of een serieus document dat ouders helpt bij de opvoeding, de betaling van de kosten van de kinderen en de omgang met de kinderen?

Gezamenlijk ouderlijk gezag gaat door na scheiding

Als een kind tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren hebben de ouders automatisch het ouderlijk gezag over hun kinderen. Vanaf 1 januari 2023 hebben ouders die ongehuwd samenwonen en die hun kind hebben erkend ook automatisch het ouderlijk gezag over hun kinderen.

Het ouderlijk gezag hebben houdt in dat je de plicht en het recht hebt om het minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Het verkrijgen van het ouderlijk gezag door beide ouders heeft ook gevolgen voor de situatie als de relatie eindigt. Als er sprake is van gezamenlijk gezag, dan behoudt een kind namelijk na het einde van de relatie van de ouders het recht op een gelijkwaardige verzorging door beide ouders. Omdat het kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging door beide ouders heeft de wetgever ook bepaald dat bij het einde van de relatie er verplicht een ouderschapsplan moet worden opgesteld. Als je het gezamenlijk gezag hebt, betekent dit ook dat je de verplichting hebt als ouder om de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen.

Als je uit elkaar gaat, verdwijnt de vanzelfsprekendheid van de taakverdeling tussen ouders. Waar voorheen de ouders als vanzelf als partners samenwerkten, moet er nu een nieuwe balans gevonden worden. Door alle emoties die meespelen bij een scheiding kan het moeilijk zijn om de sterke punten van de andere ouder te blijven zien. Een mediator zorgt dat de belangen van de beide ouders worden bewaakt en dat het kind niet in de knel komt te zitten.

Een gezinsstatuut biedt duidelijkheid voor ouders en kinderen

Het ouderschapsplan is een heel waardevol document waarin essentiële afspraken over de basis van het leven van de kinderen worden vastgelegd. Het ouderschapsplan moet qua inhoud en uitvoering worden gedragen door beide ouders. De beide ouders moeten zich ook geroepen voelen om het na te leven. De stem van de kinderen moet terugkomen in het ouderschapsplan. Stel dat het geloof een belangrijk onderdeel is van het leven van de ouders, hoe ga je daarmee straks in twee verschillende gezinnen om? Of stel dat een kind een rugzakje heeft, dan kunnen de ouders afspraken maken hoe ze hun kind helpen. In een ouderschapsplan leg je deze persoonlijke normen en waarden vast. Door deze zaken op te nemen maak je in feite een gezinsstatuut. Dit geeft helderheid voor de kinderen. Ook als kinderen later vragen hebben kun je zelfs jaren na de scheiding het ouderschapsplan gebruiken als leidraad om keuzes te maken. En als er in het ouderschapsplan zaken blijken te staan die niet meer passen bij het kind, dan kan het ouderschapsplan in gezamenlijk overleg worden aangepast.

Het ouderschapsplan geeft het kind een stem in de scheiding en zorg voor een stevige basis voor de jaren na de scheiding. Als eerder gemaakte regelingen, achteraf toch niet (meer) blijken te werken, kan mediation opnieuw goede diensten bewijzen.

Ervaren mediators

Wij kunnen jullie helpen met het opstellen van een werkbaar ouderschapsplan of het aanpassen van een bestaand ouderschapsplan. Mr. Christel Vogelesang is sinds 2007 mediator en eveneens toegevoegd notaris. Voor ons is respect voor elk individu binnen een gegeven situatie essentieel. De vertaalslag daarvan naar een juridisch correcte vastlegging geeft jullie de zekerheid dat jullie je zaken goed hebben geregeld.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Want door je zaken met een ervaren mediator vooraf goed te regelen, wordt onenigheid in de toekomst voorkomen. En dat is in een hectische en emotionele periode een hele zorg minder.

DuretTrip Notarissen verbindt de IJssel met de Vecht…

Met het samengaan van DuretTrip Notarissen en Vechtstede Notarissen hebben we voor ieder vraagstuk een expert in huis. Ons vertrouwde team kan u nu dus nóg meer kennis en slagkracht bieden.

Met het samengaan van DuretTrip Notarissen en Vechtstede Notarissen hebben we voor ieder vraagstuk een expert in huis. Ons vertrouwde team kan u nu dus nóg meer kennis en slagkracht bieden.

Klant voorop
Onze kantoren passen bij elkaar. We delen hetzelfde DNA. Door ons hoge kennisniveau onderscheiden we ons. We vinden het belangrijk dat we laagdrempelig en toegankelijk zijn voor onze klanten. Op beide kantoren heerst een informele sfeer die goed past bij onze klanten. We gaan voor duurzame en vertrouwelijke relaties. Zo kunnen we goed adviseren en meedenken.

Onze klanten merken niets van de fusie. Ze houden dezelfde contactpersoon en ook alle vestigingen blijven open. Door onze samenwerking pakken we grote projecten eenvoudig in teamverband op. Zo verbeteren we onze continuïteit en dienstverlening.

Aanvulling specialisme
Klanten kunnen met ieder ‘notarieel vraagstuk’ bij ons terecht. Naast de algemene praktijk, hebben we nu met 9 notarissen en 55 collega’s voor ieder specialisme een expert in huis. Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouwprojecten, begeleiding van ondernemingen, fiscale vraagstukken en familie- en erfrecht. Een specialist maakt dan het verschil.

Vechtstede Notarissen, nu in Dalfsen, Hardenberg én Zwolle
Ook voor bijvoorbeeld een testament, levenstestament, hypotheek, echtscheiding, verdeling van een nalatenschap, overdracht van een woning, samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden, kunt u bij ons terecht. We zien u graag op één van onze kantoren!


Van plan een bedrijfspand of vakantiewoning te kopen? Regel dit vóór 1 januari 2023.

Wanneer je grond, een woning of een ander pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Op dit moment moet u bij overdracht van onroerend goed dat u niet als eigen woning gaat gebruiken 8% overdrachtsbelasting betalen. Die belasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%.

Wanneer je grond, een woning of een ander pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Op dit moment moet u bij overdracht van onroerend goed dat u niet als eigen woning gaat gebruiken 8% overdrachtsbelasting betalen. Die belasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%.

Wanneer u van plan bent een bedrijfspand, een vakantiewoning of een beleggingspand aan te kopen, dan is het aan te raden om de overdracht daarvan nog dit jaar plaats te laten vinden. Omdat het in het notariaat naar verwachting zeer druk zal zijn aan het einde van dit jaar, zult u op tijd actie moeten nemen.

De jubelton en studentenhuis kopen: schenk- en overdrachtsbelasting onder de loep!

In 2017 werd de jubelton vast in de wet opgenomen: iedereen tussen de 18 en 40 jaar kan een ton geschonken krijgen zonder dat hij schenkbelasting hoeft te betalen, als hij de schenking voor een koopwoning gebruikt. Een mooie regeling, die al snel € 10.000 schenkbelasting bespaart. De volle €100.000 kan dan aan de woning besteed worden. En als de schenker het geld kwijt is ,kan dat ook niet via de erfenis overgaan, hetgeen nog eens € 10.000 tot € 30.000 aan erfbelasting scheelt.


In 2017 werd de jubelton vast in de wet opgenomen: iedereen tussen de 18 en 40 jaar kan een ton geschonken krijgen zonder dat hij schenkbelasting hoeft te betalen, als hij de schenking voor een koopwoning gebruikt. Een mooie regeling, die al snel € 10.000 schenkbelasting bespaart. De volle €100.000 kan dan aan de woning besteed worden. En als de schenker het geld kwijt is ,kan dat ook niet via de erfenis overgaan, hetgeen nog eens € 10.000 tot € 30.000 aan erfbelasting scheelt.


Afschaffing jubelton per 1-1-2023
De regering heeft gezegd dat de jubelton wordt afgeschaft. Per 1 januari 2024 volledig, maar per 1 januari 2023 is de vrijstelling al verlaagd naar € 27.231 . Dat betekent dat er dit jaar nog gebruik gemaakt kan worden van de jubelton. Mocht u dus van plan zijn om uw kind, kleinkind, neef/nicht, buurman of vriend te helpen met de aankoop van een woning (of de aflossing van de schuld op de woning), wacht dan niet te lang, want voor u het weet is de regeling al weer verdwenen.


Voorwaarden voor de jubelton
Zoals gezegd moet degene die de schenking krijgt (de begiftigde) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is de
begiftigde te oud (of te jong), maar heeft deze een fiscale partner (bijvoorbeeld een echtgenoot) die wel tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan mag de begiftigde toch van de jubelton gebruik maken. Ook mag de schenker de schenking spreiden over 3 jaar. De begiftigde moet de schenking binnen drie jaar aan de woning besteden. Een verbouwing of afbouw van de (nieuwbouw)woning mag dus ook in de twee jaren die volgen op het jaar van de schenking. Onduidelijk is of de schenking ook in 2022 gedaan mag worden zonder dat in dat jaar een eerste betaling aan de woning wordt gedaan, terwijl dat ergens in de twee jaren daarop wel gebeurt. Als dat zou mogen, zou een schenker in 2022 nog kunnen schenken en zou
de begiftigde dat uiterlijk 31 december 2024 nog kunnen besteden aan een woning. De meeste zekerheid bestaat dus als u in 2022 de begiftigde helpt met een schenking van de jubelton.


De gelukgeneratie
Bij de afschaffing van de jubelton moest ik even denken aan de pechgeneratie van de studenten, die met grote schulden achterblijven, terwijl de oudere en nieuwe generaties weer ‘gratis’ mogen studeren. In dit geval is er een gelukgeneratie geweest.

Studentenhuis kopen?
Verder is het belangrijk om te weten dat de overdrachtsbelasting in 2023 wordt verhoogd van 8% naar 9%. Dat is bijvoorbeeld van belang als u voor uw kind een studentenhuis wilt kopen. Bent u dat van plan, dan dus liever dit jaar dan later. Die hoge overdrachtsbelasting is overigens (deels) te voorkomen
als uw kind het studentenhuis zelf koopt en dat als hoofdverblijf gaat gebruiken. Hij betaalt dan 2%
(over het deel waar hij zelf gaat wonen). Wordt het studentenhuis deels verhuurd, dan zal er over het deel
dat verhuurd wordt in beginsel wel 8% of daarna 9% overdrachtsbelasting betaald moeten worden.
Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar, dan kan hij er ook (eenmalig) voor kiezen om geen overdrachtsbelasting te betalen (als hij de woning zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken). Maar let op: dat kan bij een latere woning dan niet meer. Ook aan deze vrijstelling zijn voorwaarden verbonden.

Familiebank: lenen van je ouders of van anderen

Stel je wilt een huis kopen of je wilt je huis verbouwen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk: “dan moet ik naar een bank”. Maar wist je dat je ouders (of anderen) je ook geld kunnen lenen? Deze constructie wordt ook wel ‘familiebank’ genoemd. Dat kan voor jou, maar ook voor jouw ouders, voordeel opleveren!

Stel je wilt een huis kopen of je wilt je huis verbouwen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk: “dan moet ik naar een bank”. Maar wist je dat je ouders (of anderen) je ook geld kunnen lenen? Deze constructie wordt ook wel ‘familiebank’ genoemd. Dat kan voor jou, maar ook voor jouw ouders, voordeel opleveren!

Welke voordelen zijn er?

Voordeel voor jou
Wanneer je geld leent van je ouders in plaats van bij een bank voor de aankoop van je eigen woning, kan dat
belastingtechnisch voordeel opleveren. Voor je ouders en voor jezelf. De rente die je betaalt voor de lening is
voor jou fiscaal aftrekbaar: het rentebedrag mag onder voorwaarden van het belastbaar inkomen in box 1 worden
afgetrokken. Oftewel: “hypotheekrenteaftrek”.
Bovendien is het voor jonge mensen op de huizenmarkt de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Banken
kijken nog scherper naar jouw inkomen en de woningen lijken wel steeds duurder te worden. Je ouders hebben de
mogelijkheid om jou te helpen én hier ook zelf nog een voordeel mee te behalen.
Als je afsluitprovisie betaalt aan je ouders, is dat voor jou fiscaal aftrekbaar en bij de ouders niet belast.

Voordeel voor jouw ouders
Op dit moment is de rente op de (spaar)rekeningen bij de banken zelfs negatief, dus het kost ouders geld om hun
vermogen bij de bank te laten staan. Verder zijn de rente-inkomsten zelf voor jouw ouders onbelast: ze hoeven hier
geen belasting over te betalen. Wel moeten ze nog steeds belasting betalen over het uitgeleende geld (box 3). Met
andere woorden, of het geld nu op hun eigen bankrekening staat of dat het een lening aan jou is: in beide gevallen
moeten ze daarover belasting in box 3 betalen.


Wat zijn de voorwaarden voor renteaftrek?

 1. Je gebruikt de lening voor het kopen, verbouwen of onderhouden van je eigen woning, of voor de afkoop
  van het recht van erfpacht.

2. Je moet de lening annuïtair of lineair aflossen in maximaal 30 jaar. Dit bedrag leg je vooraf vast in de
geldleningsovereenkomst.

3. De rente die je betaalt, moet marktconform zijn. Toch is het mogelijk dat jij geen (te) hoge maandlasten krijgt, en
dat jouw ouders wel een mooie rente ontvangen.

4. Jij en degene van wie je geld leent, mogen geen fiscale partners van elkaar zijn. Uitzondering hierop is als je in
de eigen woning gaat wonen zonder die geldverstrekker.

5. Je moet je lening doorgeven aan de Belastingdienst via de aangifte Inkomstenbelasting.

Willen je ouders je het geld rentevrij lenen of tegen een lage rente? Dat is lief, maar onvoordelig. Dan geldt de
niet gerekende rente namelijk als gift. Je ouders zijn dus verplicht om een marktconforme rente te vragen. Als je de
lening echter gebruikt voor je eigen woning, kan het juist aantrekkelijk zijn om een zo hoog mogelijke rente te kiezen.

Hoe dat zit? Jij kunt gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Hoe hoger dus de rente, hoe voordeliger je fiscaal uit bent. Hier zit echter wel een grens aan. In principe geldt: hoe minder zekerheid jouw ouders hebben, hoe hoger het risico dat zij lopen en hoe meer rente je mag berekenen. Zaken die de zekerheid en het risico voor jouw ouders beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: wat is jouw inkomen, wat is de waarde van jouw woning (hun onderpand),
voor welke periode staat het rentepercentage vast.
Vervolgens kunnen je ouders er voor kiezen om een deel van de betaalde rente belastingvrij terug te schenken. Je
kunt dan dus rente aftrekken van de belasting en krijgt het daarna alsnog deels belastingvrij terug. Let daarbij wel op
de regels voor belastingvrij schenken van ouder naar kind.


Wil je meer weten over deze mogelijkheid van geld lenen? Maak dan gerust een vrijblijvende afspraak met ons.


Zit u in een bestuur van een vereniging of stichting? Lees dan dit nieuwsbericht.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De wetswijzigingen die hierin zijn opgenomen hebben gevolgen voor de statuten van verenigingen, coöperaties en stichtingen.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De wetswijzigingen die hierin zijn opgenomen hebben gevolgen voor de statuten van verenigingen, coöperaties en stichtingen.

1.       De mogelijkheid tot het instellen van een raad van commissarissen bij een vereniging of stichting krijgt een wettelijke basis en de gronden voor ontslag van een bestuurder van een stichting worden uitgebreid.

2.       Ook krijgen verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in te stellen.

3.       Verder moeten verenigingen en stichtingen in hun statuten regelen op welke wijze de taken en bevoegdheden van het bestuur worden uitgeoefend in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Deze regeling moet bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de WBTR in de statuten worden opgenomen.

4.       In de WBTR is uitdrukkelijk opgenomen dat bestuurders zich bij de uitoefening van hun functie moeten richten naar het belang van de rechtspersoon.

5.       De WBTR regelt dat voor verenigingen en stichtingen eenzelfde tegenstrijdig belangregeling geldt als voor de B.V. en N.V. Deze regeling houdt in dat een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming.

6.       Verenigingen en stichtingen krijgen te maken met een nieuwe regeling voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij faillissement.

Neem voor  meer informatie contact op met ons.

Ben jij starter op de woningmarkt?

Vanaf 2021 betalen jullie geen overdrachtsbelasting meer voor woningen tot € 400.000. Dat betekent bij een woning van € 250.000 dat je € 5.000 overdrachtsbelasting niet meer hoeft te betalen.

Vanaf 2021 betalen jullie geen overdrachtsbelasting meer voor woningen tot € 400.000. Dat betekent bij een woning van € 250.000 dat je € 5.000 overdrachtsbelasting niet meer hoeft te betalen.

Een mooie kans om goed te beginnen!

Ook wij hebben voor jullie een mooie startersaanbieding. Zo regel je bij de koop van je woning alles in één keer goed!

Onze startersaanbieding bestaat uit: een samenlevingsovereenkomst, voor jullie beide een testament, voor jullie beide een levenstestament, de leveringsakte van de woning en de hypotheekakte.

Alles in één keer goed geregeld voor elkaar!

Wil je gebruik maken van deze aanbieding? Bel ons op 0523-261941 of mail naar info@vechtstede.com.

Waarom een samenlevingscontract? Om recht te hebben op elkaars nabestaandenpensioen, ben je van de pensioenfondsen verplicht een samenlevingscontract te hebben. Heb je dit niet? Dan krijgt niemand het nabestaandenpensioen en heb je voor niets jarenlang premie betaald.

Waarom een testament? Hierin leg je vast, wie na je overlijden je huis en je geld krijgt. Regel je niets en overlijdt je partner veel te vroeg, dan is je woning van jou en je schoonouders. Ook kun je met een testament veel erfbelasting besparen.

Waarom een levenstestament? Hierin kies je zelf iemand die namens jou beslissingen mag nemen. Ook kun je aangeven hoe je wilt dat die persoon beslissingen neemt. Op deze manier bepaal jij wat er met jou, je huis en je geld gebeurt als je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen.