De jubelton en studentenhuis kopen: schenk- en overdrachtsbelasting onder de loep!

In 2017 werd de jubelton vast in de wet opgenomen: iedereen tussen de 18 en 40 jaar kan een ton geschonken krijgen zonder dat hij schenkbelasting hoeft te betalen, als hij de schenking voor een koopwoning gebruikt. Een mooie regeling, die al snel € 10.000 schenkbelasting bespaart. De volle €100.000 kan dan aan de woning besteed worden. En als de schenker het geld kwijt is ,kan dat ook niet via de erfenis overgaan, hetgeen nog eens € 10.000 tot € 30.000 aan erfbelasting scheelt.


In 2017 werd de jubelton vast in de wet opgenomen: iedereen tussen de 18 en 40 jaar kan een ton geschonken krijgen zonder dat hij schenkbelasting hoeft te betalen, als hij de schenking voor een koopwoning gebruikt. Een mooie regeling, die al snel € 10.000 schenkbelasting bespaart. De volle €100.000 kan dan aan de woning besteed worden. En als de schenker het geld kwijt is ,kan dat ook niet via de erfenis overgaan, hetgeen nog eens € 10.000 tot € 30.000 aan erfbelasting scheelt.


Afschaffing jubelton per 1-1-2023
De regering heeft gezegd dat de jubelton wordt afgeschaft. Per 1 januari 2024 volledig, maar per 1 januari 2023 is de vrijstelling al verlaagd naar € 27.231 . Dat betekent dat er dit jaar nog gebruik gemaakt kan worden van de jubelton. Mocht u dus van plan zijn om uw kind, kleinkind, neef/nicht, buurman of vriend te helpen met de aankoop van een woning (of de aflossing van de schuld op de woning), wacht dan niet te lang, want voor u het weet is de regeling al weer verdwenen.


Voorwaarden voor de jubelton
Zoals gezegd moet degene die de schenking krijgt (de begiftigde) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is de
begiftigde te oud (of te jong), maar heeft deze een fiscale partner (bijvoorbeeld een echtgenoot) die wel tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan mag de begiftigde toch van de jubelton gebruik maken. Ook mag de schenker de schenking spreiden over 3 jaar. De begiftigde moet de schenking binnen drie jaar aan de woning besteden. Een verbouwing of afbouw van de (nieuwbouw)woning mag dus ook in de twee jaren die volgen op het jaar van de schenking. Onduidelijk is of de schenking ook in 2022 gedaan mag worden zonder dat in dat jaar een eerste betaling aan de woning wordt gedaan, terwijl dat ergens in de twee jaren daarop wel gebeurt. Als dat zou mogen, zou een schenker in 2022 nog kunnen schenken en zou
de begiftigde dat uiterlijk 31 december 2024 nog kunnen besteden aan een woning. De meeste zekerheid bestaat dus als u in 2022 de begiftigde helpt met een schenking van de jubelton.


De gelukgeneratie
Bij de afschaffing van de jubelton moest ik even denken aan de pechgeneratie van de studenten, die met grote schulden achterblijven, terwijl de oudere en nieuwe generaties weer ‘gratis’ mogen studeren. In dit geval is er een gelukgeneratie geweest.

Studentenhuis kopen?
Verder is het belangrijk om te weten dat de overdrachtsbelasting in 2023 wordt verhoogd van 8% naar 9%. Dat is bijvoorbeeld van belang als u voor uw kind een studentenhuis wilt kopen. Bent u dat van plan, dan dus liever dit jaar dan later. Die hoge overdrachtsbelasting is overigens (deels) te voorkomen
als uw kind het studentenhuis zelf koopt en dat als hoofdverblijf gaat gebruiken. Hij betaalt dan 2%
(over het deel waar hij zelf gaat wonen). Wordt het studentenhuis deels verhuurd, dan zal er over het deel
dat verhuurd wordt in beginsel wel 8% of daarna 9% overdrachtsbelasting betaald moeten worden.
Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar, dan kan hij er ook (eenmalig) voor kiezen om geen overdrachtsbelasting te betalen (als hij de woning zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken). Maar let op: dat kan bij een latere woning dan niet meer. Ook aan deze vrijstelling zijn voorwaarden verbonden.