Familiebank: lenen van je ouders of van anderen

Stel je wilt een huis kopen of je wilt je huis verbouwen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk: “dan moet ik naar een bank”. Maar wist je dat je ouders (of anderen) je ook geld kunnen lenen? Deze constructie wordt ook wel ‘familiebank’ genoemd. Dat kan voor jou, maar ook voor jouw ouders, voordeel opleveren!

Stel je wilt een huis kopen of je wilt je huis verbouwen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk: “dan moet ik naar een bank”. Maar wist je dat je ouders (of anderen) je ook geld kunnen lenen? Deze constructie wordt ook wel ‘familiebank’ genoemd. Dat kan voor jou, maar ook voor jouw ouders, voordeel opleveren!

Welke voordelen zijn er?

Voordeel voor jou
Wanneer je geld leent van je ouders in plaats van bij een bank voor de aankoop van je eigen woning, kan dat
belastingtechnisch voordeel opleveren. Voor je ouders en voor jezelf. De rente die je betaalt voor de lening is
voor jou fiscaal aftrekbaar: het rentebedrag mag onder voorwaarden van het belastbaar inkomen in box 1 worden
afgetrokken. Oftewel: “hypotheekrenteaftrek”.
Bovendien is het voor jonge mensen op de huizenmarkt de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Banken
kijken nog scherper naar jouw inkomen en de woningen lijken wel steeds duurder te worden. Je ouders hebben de
mogelijkheid om jou te helpen én hier ook zelf nog een voordeel mee te behalen.
Als je afsluitprovisie betaalt aan je ouders, is dat voor jou fiscaal aftrekbaar en bij de ouders niet belast.

Voordeel voor jouw ouders
Op dit moment is de rente op de (spaar)rekeningen bij de banken zelfs negatief, dus het kost ouders geld om hun
vermogen bij de bank te laten staan. Verder zijn de rente-inkomsten zelf voor jouw ouders onbelast: ze hoeven hier
geen belasting over te betalen. Wel moeten ze nog steeds belasting betalen over het uitgeleende geld (box 3). Met
andere woorden, of het geld nu op hun eigen bankrekening staat of dat het een lening aan jou is: in beide gevallen
moeten ze daarover belasting in box 3 betalen.


Wat zijn de voorwaarden voor renteaftrek?

  1. Je gebruikt de lening voor het kopen, verbouwen of onderhouden van je eigen woning, of voor de afkoop
    van het recht van erfpacht.

2. Je moet de lening annuïtair of lineair aflossen in maximaal 30 jaar. Dit bedrag leg je vooraf vast in de
geldleningsovereenkomst.

3. De rente die je betaalt, moet marktconform zijn. Toch is het mogelijk dat jij geen (te) hoge maandlasten krijgt, en
dat jouw ouders wel een mooie rente ontvangen.

4. Jij en degene van wie je geld leent, mogen geen fiscale partners van elkaar zijn. Uitzondering hierop is als je in
de eigen woning gaat wonen zonder die geldverstrekker.

5. Je moet je lening doorgeven aan de Belastingdienst via de aangifte Inkomstenbelasting.

Willen je ouders je het geld rentevrij lenen of tegen een lage rente? Dat is lief, maar onvoordelig. Dan geldt de
niet gerekende rente namelijk als gift. Je ouders zijn dus verplicht om een marktconforme rente te vragen. Als je de
lening echter gebruikt voor je eigen woning, kan het juist aantrekkelijk zijn om een zo hoog mogelijke rente te kiezen.

Hoe dat zit? Jij kunt gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Hoe hoger dus de rente, hoe voordeliger je fiscaal uit bent. Hier zit echter wel een grens aan. In principe geldt: hoe minder zekerheid jouw ouders hebben, hoe hoger het risico dat zij lopen en hoe meer rente je mag berekenen. Zaken die de zekerheid en het risico voor jouw ouders beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: wat is jouw inkomen, wat is de waarde van jouw woning (hun onderpand),
voor welke periode staat het rentepercentage vast.
Vervolgens kunnen je ouders er voor kiezen om een deel van de betaalde rente belastingvrij terug te schenken. Je
kunt dan dus rente aftrekken van de belasting en krijgt het daarna alsnog deels belastingvrij terug. Let daarbij wel op
de regels voor belastingvrij schenken van ouder naar kind.


Wil je meer weten over deze mogelijkheid van geld lenen? Maak dan gerust een vrijblijvende afspraak met ons.