Gaan jullie scheiden? Regel het goed voor jullie kinderen.

Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat het verplicht werd voor ouders met minderjarige kinderen om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het kader van de Dag van de Scheiding op 15 september staat het ouderschapsplan dan ook centraal.

Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat het verplicht werd voor ouders met minderjarige kinderen om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het kader van de Dag van de Scheiding op 15 september staat het ouderschapsplan dan ook centraal.

Is het ouderschapsplan een wassen neus, of een serieus document dat ouders helpt bij de opvoeding, de betaling van de kosten van de kinderen en de omgang met de kinderen?

Gezamenlijk ouderlijk gezag gaat door na scheiding

Als een kind tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren hebben de ouders automatisch het ouderlijk gezag over hun kinderen. Vanaf 1 januari 2023 hebben ouders die ongehuwd samenwonen en die hun kind hebben erkend ook automatisch het ouderlijk gezag over hun kinderen.

Het ouderlijk gezag hebben houdt in dat je de plicht en het recht hebt om het minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Het verkrijgen van het ouderlijk gezag door beide ouders heeft ook gevolgen voor de situatie als de relatie eindigt. Als er sprake is van gezamenlijk gezag, dan behoudt een kind namelijk na het einde van de relatie van de ouders het recht op een gelijkwaardige verzorging door beide ouders. Omdat het kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging door beide ouders heeft de wetgever ook bepaald dat bij het einde van de relatie er verplicht een ouderschapsplan moet worden opgesteld. Als je het gezamenlijk gezag hebt, betekent dit ook dat je de verplichting hebt als ouder om de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen.

Als je uit elkaar gaat, verdwijnt de vanzelfsprekendheid van de taakverdeling tussen ouders. Waar voorheen de ouders als vanzelf als partners samenwerkten, moet er nu een nieuwe balans gevonden worden. Door alle emoties die meespelen bij een scheiding kan het moeilijk zijn om de sterke punten van de andere ouder te blijven zien. Een mediator zorgt dat de belangen van de beide ouders worden bewaakt en dat het kind niet in de knel komt te zitten.

Een gezinsstatuut biedt duidelijkheid voor ouders en kinderen

Het ouderschapsplan is een heel waardevol document waarin essentiële afspraken over de basis van het leven van de kinderen worden vastgelegd. Het ouderschapsplan moet qua inhoud en uitvoering worden gedragen door beide ouders. De beide ouders moeten zich ook geroepen voelen om het na te leven. De stem van de kinderen moet terugkomen in het ouderschapsplan. Stel dat het geloof een belangrijk onderdeel is van het leven van de ouders, hoe ga je daarmee straks in twee verschillende gezinnen om? Of stel dat een kind een rugzakje heeft, dan kunnen de ouders afspraken maken hoe ze hun kind helpen. In een ouderschapsplan leg je deze persoonlijke normen en waarden vast. Door deze zaken op te nemen maak je in feite een gezinsstatuut. Dit geeft helderheid voor de kinderen. Ook als kinderen later vragen hebben kun je zelfs jaren na de scheiding het ouderschapsplan gebruiken als leidraad om keuzes te maken. En als er in het ouderschapsplan zaken blijken te staan die niet meer passen bij het kind, dan kan het ouderschapsplan in gezamenlijk overleg worden aangepast.

Het ouderschapsplan geeft het kind een stem in de scheiding en zorg voor een stevige basis voor de jaren na de scheiding. Als eerder gemaakte regelingen, achteraf toch niet (meer) blijken te werken, kan mediation opnieuw goede diensten bewijzen.

Ervaren mediators

Wij kunnen jullie helpen met het opstellen van een werkbaar ouderschapsplan of het aanpassen van een bestaand ouderschapsplan. Mr. Christel Vogelesang is sinds 2007 mediator en eveneens toegevoegd notaris. Voor ons is respect voor elk individu binnen een gegeven situatie essentieel. De vertaalslag daarvan naar een juridisch correcte vastlegging geeft jullie de zekerheid dat jullie je zaken goed hebben geregeld.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Want door je zaken met een ervaren mediator vooraf goed te regelen, wordt onenigheid in de toekomst voorkomen. En dat is in een hectische en emotionele periode een hele zorg minder.