Noodwet digitaal vergaderen bij verenigingen aangenomen

In deze periode van het jaar staan veel algemene (leden)vergaderingen gepland om daarin – onder meer – de jaarstukken goed te keuren. Omdat als gevolg van de coronamaatregelen fysiek vergaderen met grotere aantallen deelnemers niet mogelijk is, levert dat bij veel verenigingen problemen op. Daarom is er een noodwet inwerking getreden die het tijdelijk mogelijk maakt om via elektronische middelen te vergaderen. De noodwet zal gelden tot in ieder geval 1 september 2020.

In deze periode van het jaar staan veel algemene (leden)vergaderingen gepland om daarin – onder meer – de jaarstukken goed te keuren. Omdat als gevolg van de coronamaatregelen fysiek vergaderen met grotere aantallen deelnemers niet mogelijk is, levert dat bij veel verenigingen problemen op. Daarom is er een noodwet inwerking getreden die het tijdelijk mogelijk maakt om via elektronische middelen te vergaderen. De noodwet zal gelden tot in ieder geval 1 september 2020.

In de noodwet staat dat het bestuur van de vereniging kan beslissen om een vergadering te houden die uitsluitend via livestream te volgen is. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De algemene ledenvergadering is via livestream voor de leden te volgen.
  • De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering de tijd om schriftelijk of elektronisch (bijv. via e-mail) vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan. De vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering behandeld.
  • De leden moeten tijdens de vergadering via livestream vragen kunnen stellen, tenzij dit echt niet mogelijk is. De voorzitter van de vergadering zal dit beoordelen.

Het bestuur van de vereniging kan ook bepalen dat de leden via een elektronisch communicatiemiddel (bijv. via e-mail) hun stem kunnen uitoefenen.

Tot slot kan het bestuur op grond van de noodwet de termijn voor het vaststellen van de jaarstukken met 4 maanden verlengen. Dit geeft veel verenigingen wat lucht in deze coronatijd.

Wij helpen u graag bij het voorbereiden van een algemene ledenvergadering voor uw vereniging via livestream zodat de jaarlijkse ledenvergadering ondanks het coronavirus toch door kan gaan.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wilt u een afspraak inplannen om de mogelijkheden te bespreken? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

mr. Froukje Tinselboer-Daamen 0523-261941 Hardenberg mr. Rogier Lukas 0529-431742 Dalfsen/ Nieuwleusen