U erft: Een dikke schuld!

Door mr. Marianne Knol

Door mr. Marianne Knol

Als de ouders van Bas en Marijke onderweg zijn naar hun vakantieadres slaat het noodlot toe. Door een tragisch ongeval overlijden de ouders van Bas en Marijke.

Na de uitvaart moeten Bas en Marijke zaken afwikkelen. Het huis wordt opgeruimd, de makelaar komt langs en neemt het huis in de verkoop, een deel van de inboedel wordt naar de kringloop gebracht en de rest wordt verdeeld. Goed geregeld, zou u denken. Bas is er toch niet helemaal zeker van en maakt een afspraak op ons kantoor.

Testament

Voordat Bas en Marijke op kantoor komen, controleren we of de ouders een testament hebben gemaakt. Dit doen we door het Centraal Testamenten Register te raadplegen. In dit register staan alle testamenten geregistreerd die in Nederland zijn gemaakt. Uit dit register blijkt dat de ouders recent nog testamenten hebben gemaakt. Wanneer er geen testament is gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Aanvaarden of niet?

Tijdens de afspraak bespreekt onze notaris met Bas en Marijke de situatie en legt uit dat uit de testamenten van de ouders blijkt dat zij samen erfgenaam zijn. Marijke vertelt dat zij alvast begonnen zijn met het opruimen van het huis en een deel van de inboedel naar de kringloop hebben gebracht. Het huis staat nu in de verkoop en er zijn zelfs al een paar kijkers geweest. Dit hadden we toch al mogen doen, vraagt ze. Of heeft dit misschien vervelende gevolgen?

De notaris legt uit dat ze zich als erfgenaam hebben gedragen en zodoende de erfenis zuiver hebben aanvaard. Dit betekent dat Bas en Marijke zowel de voordelen als de nadelen uit de nalatenschap accepteren.
Al snel slaat de stemming aan tafel om. De hoogte van de hypotheek is hoger dan de waarde van het huis en de overige bezittingen samen. Er blijft na de verkoop dus een restschuld over. Bas en Marijke zijn hiervoor nu aansprakelijk. Hadden zij dit kunnen voorkomen?

Ja, Bas en Marijke hadden er verstandig aan gedaan om na het overlijden van hun ouders zich eerst bij de notaris te laten voorlichten. De notaris had hun er dan op gewezen dat het – naast zuivere aanvaarding – ook mogelijk is om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen:

  • beneficiair aanvaarden; hierbij geeft u aan dat u alleen het positieve saldo uit de nalatenschap wilt ontvangen. Dit betekent dat wanneer blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, u deze schulden dus niet zelf hoeft te betalen. De schuldeisers hebben dan pech.
  • verwerpen; als u verwerpt, ontvangt u niets (geen bezittingen, maar ook geen schulden). De erfenis zal dan doorgaan naar een opvolgend erfgenaam, bijvoorbeeld uw kinderen. Wij raden dit af, want dit kan betekenen dat u dan het probleem verschuift naar de kinderen!

Wanneer u de erfenis zuiver aanvaardt, moet u deze restschuld betalen. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten! Bij een beneficiaire aanvaarding is dit gelukkig niet het geval. Wij raden u daarom aan om u goed te laten voorlichten. Bij ons bent u hiervoor aan het juiste adres.

Wilt u meer informatie of een passend advies? Neem dan direct vrijblijvend contact op met ons kantoor op 0523-261941.