Vereniging Eigen Huis: “Vraag te hoge Kadasterkosten terug van notaris”

Door mr. Karolien Slurink-Spijker

Door mr. Karolien Slurink-Spijker

Recentelijk zijn in de media berichten geweest over te hoge kadasterkosten die door verschillende notariskantoren in rekening zouden zijn gebracht. Hierbij ging het, kort gezegd, om de kosten voor het inschrijven van de akte van levering en de hypotheekakte bij het Kadaster en over de kosten van het doorhalen van een oude hypotheekinschrijving bij het Kadaster.

In reactie op dit bericht willen wij u geruststellen dat Vechtstede Notarissen en Mediators enkel de daadwerkelijke kosten van het Kadaster aan u in rekening brengt!

Over welke kosten gaat het ?

Het Kadaster brengt voor het inschrijven van een akte bij de notaris kosten in rekening. Deze kosten worden door de notaris, via de nota van afrekening, doorberekend aan respectievelijk koper en verkoper.

Het Kadaster geeft een korting op de standaardtarieven als de notaris de akten digitaal aanlevert via het zogenaamde KIK-systeem.

In de media wordt geschreven dat er notarissen zijn die aan hun cliënten het volle tarief in rekening brengen, terwijl het Kadaster het kortingstarief berekent aan die notaris. Met andere woorden, ik citeer uit het mediabericht van Vereniging Eigen Huis: “dat notarissen de korting in eigen zak staken”.

Vechtstede Notarissen en Mediators bracht én brengt alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten aan haar cliënten in rekening !

Hoeveel bedragen deze Kadasterkosten ?

Elk jaar stelt het Kadaster de tarieven voor hun diensten vast en voor 2019 zijn de kosten voor het inschrijven van een leverings- en hypotheekakte:

– elektronisch aangeboden via KIK en meegeleverd XML bestand,  per akte : € 78,50

– bij overige elektronische aanbieding, per akte : € 137,50

Het elektronisch aanbieden van een akte via KIK kan niet in alle gevallen. De akte moet dan voldoen aan de eisen die het Kadaster stelt. Wanneer bijvoorbeeld de eigenaar van een woning is overleden en de erfgenamen verkopen de woning, kan de akte van levering niet via KIK worden aangeboden. Bovendien hebben niet alle banken hun hypotheekakten al geschikt gemaakt voor het aanbieden via KIK.

Vechtstede Notarissen en Mediators biedt de akten via KIK aan wanneer dat kan en brengt in dat geval ook het KIK tarief aan u in rekening !

Alle tarieven van het Kadaster voor 2019 kunt u vinden via https://www.kadaster.nl/documents/1953498/2075653/Tarieven+2019.pdf

Doorhaling recht van hypotheek

Indien u uw woning verkoopt en de hypotheek aflost, wordt de hypotheekinschrijving op uw oude woning doorgehaald bij het Kadaster. De notaris verzamelt de doorhalingen van meerdere klanten in één akte en dient deze verzamelakte in bij het Kadaster. Aangezien een doorhaling binnen drie maanden bij het Kadaster bekend moet zijn gemaakt, verschilt het aantal doorhalingen in een akte per keer.

De kosten van het aanbieden van een akte betreffende de doorhaling van het recht van hypotheek brengen wij sinds 1 augustus 2018 niet meer in rekening. Voor die datum berekenden wij die kosten door op basis van een schatting, aangezien we van te voren niet wisten hoeveel doorhalingen er precies in één verzamelakte werden opgenomen.

Om de reden die nu door de Vereniging Eigen Huis wordt genoemd, hebben wij reeds op 1 augustus 2018 besloten deze kosten niet meer door te berekenen aan verkoper.

Wij brengen enkel de kosten in rekening aan verkoper die te maken hebben met onze eigen werkzaamheden voor het opzeggen en doorhalen van de hypotheekrechten van verkoper. De kosten van het Kadaster, alsmede de kosten voor het Kwaliteitsfonds nemen wij voor eigen rekening.