Waarom een informele vereniging omzetten?

Veel mensen zijn lid van een vereniging; de voetbalclub, de buurtvereniging, de muziekvereniging of een politieke partij. Wanneer je regelmatig met twee of meer mensen bij elkaar komt, kun je dat al een vereniging noemen. De onderlinge regels kun je vastleggen in statuten. Dat kan je zelf doen of bij de notaris.

Veel mensen zijn lid van een vereniging; de voetbalclub, de buurtvereniging, de muziekvereniging of een politieke partij. Wanneer je regelmatig met twee of meer mensen bij elkaar komt, kun je dat al een vereniging noemen. De onderlinge regels kun je vastleggen in statuten. Dat kan je zelf doen of bij de notaris.

Wij merken dat banken steeds vaker van verenigingen eisen dat zij de statuten laten vastleggen bij de notaris. Om een vereniging te formaliseren, moet de algemene ledenvergadering hier een besluit over nemen. De leden moeten vooraf kennis kunnen nemen van de concept statuten. De statuten moeten de volgende informatie bevatten:

  1. de naam van de vereniging en de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft; en
  2. het doel van de vereniging;
  3. de verplichtingen van de leden van de vereniging, denk hierbij aan betalingsverplichtingen;
  4. de manier waarop de algemene vergadering van de vereniging opgeroepen moet worden;
  5. de manier waarop bestuurders binnen de vereniging ontslagen en benoemd moeten worden; en
  6. de bestemming voor het resterende saldo, nadat de vereniging stopt met bestaan, of de manier waarop deze bestemming wordt vastgesteld.

Er zijn verschillende redenen waarom je een vereniging wilt formaliseren

  • de bestuurders van de informele vereniging zijn aansprakelijk voor verplichtingen van de vereniging. Dit betekent dat de bestuurders allemaal aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er een schuld bij de vereniging ontstaat;
  • het is niet mogelijk om onroerend goed op naam te krijgen; en
  • het is niet mogelijk om te erven.

Bij een formele vereniging zijn deze nadelen niet van toepassing.

Overweegt u om uw informele vereniging om te zetten of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.