Wilt u op een goede manier scheiden?

Door mr. Rogier Lukas

Door mr. Rogier Lukas

Net na de zomervakantie liep Marieke mijn kantoor binnen met de mededeling dat ze wilde scheiden. Ze wist niet goed wat ze kon verwachten en vroeg of ik haar daarbij kon helpen.

Marieke is onlangs veertig geworden, woont met haar man Marcel in een mooie woning in het Vechtdal. Samen hebben ze twee minderjarige kinderen. Marieke is in loondienst en Marcel heeft een eigen onderneming. Zij wil scheiden en heeft geen idee wat haar allemaal te wachten staat.

Ik vraag haar of Marcel op de hoogte is dat ze wil scheiden. Dat is het geval. Ze hebben het hier samen vaak over gehad en voelen allebei dat hun huwelijk op is. Samen hebben ze nog relatietherapie geprobeerd. Helaas tevergeefs. Ze groeiden steeds verder uit elkaar. Er is geen ruzie en ze behandelen elkaar met respect. Het voelt voor hen als de bekende ‘broer-zus’ relatie.

In de vakantie werd het voor allebei duidelijk, het was op. Samen hebben ze het hun kinderen verteld.

Intakegesprek

Ik stel haar voor om samen met Marcel een intakegesprek te hebben. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Het belangrijkste is om te bepalen of er een klik met en vertrouwen in de mediator is. Tijdens dit gesprek zal ik als mediator Marieke en Marcel informatie verstrekken over het verloop van het traject. Aan het eind van de intake hebben Marieke en Marcel voldoende informatie over hoe de procedure eruit ziet.

De procedure

Omdat Marieke en Marcel kinderen hebben, moeten zij twee plannen maken en die voorleggen aan de rechter.

 1. een echtscheidingsconvenant, waarin zij afspraken maken over de financiële afwikkeling; en
 2. een ouderschapsplan waarin ze afspraken maken over de kinderen.

Deze plannen zijn in een aantal vervolggesprekken met mij gemaakt.

Het echtscheidingsconvenant: de financiële afwikkeling

Zo hebben zij afspraken gemaakt over vijf belangrijke zaken:

 1. woning: kan één van beide in de woning blijven wonen en hoe wordt dit financieel afgehandeld?
 2. partner- en kinderalimentatie: wat is de behoefte van beiden, welke draagkracht is er nu en na de scheiding en wat blijft er over voor alimentatie? Om Marieke en Marcel meer inzicht te geven, heb ik voor hen een alimentatieberekening gemaakt. Aan de hand van deze berekening bepalen ze samen de verschuldigde alimentatie.
 3. inboedel en overige zaken: hoe ziet de gezamenlijke inboedel eruit en hoe wordt deze verdeeld? Hoe worden de bankrekeningen en overige bezittingen verdeeld? Wie neemt de schulden over?
 4. pensioen: hoe worden de opgebouwde pensioenrechten verdeeld?
 5. onderneming: hoe wordt de onderneming van Marcel gewaardeerd en hoe wordt deze verdeeld?

De gemaakte afspraken hebben we vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Bij de echtscheiding eindigt de partnerrelatie. In de situatie van Marieke en Marcel blijft de relatie als ouders. Bij minderjarige kinderen is het daarom verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Het ouderschapsplan: afspraken over de kinderen

Zo hebben Marieke en Marcel in het ouderschapsplan de volgende afspraken gemaakt:

 1. verdeling van zorg- en opvoedtaken;
 2. manier waarop ouders elkaar informeren;
 3. kosten van verzorging en opvoeding;
 4. omgangsregeling of co-ouderschap.

De kinderen zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van deze afspraken. De gemaakte afspraken hebben we opgenomen in het ouderschapsplan.

Verzoek tot echtscheiding

Nadat het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn getekend, heb ik het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.

De rechter heeft de echtscheiding uitgesproken. De uitspraak heb ik vervolgens met Marieke en Marcel besproken. Daarna hebben zij de akte van berusting en het verzoek tot inschrijving getekend. Tijdens dat laatste gesprek hebben we het scheidingsproces geëvalueerd en de laatste open eindjes kunnen bespreken.

De echtscheiding is inmiddels ingeschreven in het huwelijksregister en Marieke en Marcel zijn gescheiden. Voor allebei een nieuwe start in 2019 met respect voor elkaar én goed overleg over hun kinderen.

Wil jij ook op een goede manier scheiden?

Loop je net als Marieke en Marcel rond met het idee dat je wilt scheiden en wil je dat op een goede manier afhandelen? Neem dan contact met mij op.

(de namen Marcel en Marieke zijn uiteraard gefigneerd)